Mēs dzīvojam lielā valstu kopumā, kuru dēvē par Eiropas Savienību, un kas mums nodrošina ne tikai īpašas saites ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet kas mums ļauj izmantot virkni dažādu Eiropas Savienības priekšrocību, piemēram, Eiropas Savienības fondu līdzekļus dažādu projektu īstenošanai. Bet kas tad ir Eiropas Savienība un kā tā īsti radās?

Oficiāli Eiropas Savienība tiek definēta kā demokrātiska 28 dažādu Eiropas valstu apvienība, kura pastāv ar mērķi tās dalībvalstu iedzīvotājiem nodrošināt ekonomisko un sociālo labklājību, stabilitāti un drošību, kā arī līdzdalību starptautiskās norisēs. Tas nozīmē, ka, iestājoties Eiropas Savienībā, visas šīs valstis apņemas strādāt kopā, lai tad arī sasniegtu mieru un iedzīvotāju labklājību. Tieši šīs kopdarbības iemesla dēļ Eiropas Savienība ir unikāla šāda veida savienība, jo visas tās dalībvalstis kopā ir izveidojušas kopīgas institūcijas, piemēram, Eiropadomi, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Investīcijas fondu, Eiropas Parlamentu un vēl daudzas citas struktūrvienības, kas tad arī atbilst par Eiropas Savienības kā valstu apvienības darbību, kā arī par dažādām šīs darbības jomām.

Eiropas Savienības pirmsākumi ir meklējumi īsi pirms Otrā pasaules kara beigām, kad vairākām lielajām Eiropas valstīm bija ideja veidot valstu savienību, kura veicinātu tās dalībvalstu ekonomisko sadarbību, jo bija paredzēts, ka šīs savienības dalībvalstis savā starpā varēs brīvi tirgoties, tā kļūstot viena no otras atkarīgas, kā rezultātā būtu mazāka iespēja, ka kāda no šīm dalībvalstīm vēlētos uzsākt konfliktu ar citu dalībvalsti. Un 1958. gadā šādas savienības ideja tika arī realizēta, izveidojot Eiropas Ekonomikas kopienu jeb EEK, kuras pamatmērķis, bija veicināt ekonomisko sadarbību starp Vāciju, Franciju, Itāliju, Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu. Taču, laikam ejot, šai savienībai pievienojās arvien jaunas dalībvalstis, paplašinot ne tikai savienības fiziskās robežas, bet arī darbības jomas, un savienība no tīri ekonomiskas kopienas kļuva par vienotu tirgu un sāka attīstīt ne tikai kopējus ekonomiskus, bet arī politiskus mērķus. Tā ekonomiska sadarbība pārtapa par valstu kopienu, kura palīdz viena otrai ne tikai attīstīties, bet arī aizsargā viena otru. Tieši šo izmaiņu dēļ 1993. gadā Eiropas Ekonomikas kopiena tika pārdēvēta par Eiropas Savienību, kas ir šai valstu kopienai un sadarbībai atbilstošāks nosaukums.

Atskatoties pagātnē var teikt, ka Eiropas Savienība ir izpildījusi savu dibināšanas mērķi, jo vairāk nekā pus gadsimtu ir uzturējusi mieru un stabilitāti starp savām dalības valstīm, nodrošinot, ka tās valstis, kuras ir pievienojušās Eiropas Savienībai, var izbaudīt brīvāku savstarpējo tirdzniecību, kā arī citas priekšrocības, piemēram, ka lielā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu ir vienota valūta – Eiro – kas ievērojami atvieglo ne tikai tirdzniecību, bet, arī ceļošanu un iepirkšanos, kā arī, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas Šengenas līgumu, kas nozīmē, ka, ceļojot pa Eiropas Savienību, vairs nav nepieciešams apstāties pie katras valsts robežpunktos un uzrādīt savus personas apliecinošos dokumentus.

Viena no Eiropas Savienības pamata vērtībām ir tiesiskums, jo Eiropas Savienības ietvaros nekas nenotiek bez līgumiem, kurus ir apstiprinājušas un parakstījušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Taču bez tiesiskuma Eiropas Savienība arī ļoti augstu vērtē tādas pamata tiesības kā līdztiesību un vispārīgās cilvēktiesības, iestājoties par cilvēku brīvību, cieņu un vienlīdzību, kas viss ir apkopots Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura 2009. gadā ieguva juridisku spēku.

Eiropas Savienība arvien vēlas iestāties jaunas un jaunas dalībvalstis, jo tās redz, ka esot daļa no šīs varenās savienības, dod ne tikai finansiālas un politiskas priekšrocības, bet arī ievērojami uzlabo katras valsts aizsardzību, kas ir īpaši svarīgi mūsdienu nestabilajā situācijā, jo Eiropas Savienība ar tādām institūcijām kā jaunizveidotajiem Eiropas Savienības bruņotajiem spēkiem, Eiroparlamentu, Eiropas Savienības Tiesu, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un citām Eiropas Savienības aģentūrām ir spējīga nodrošināt savām dalībvalstīm aizsardzību, stabilitāti, tiesiskumu, vienlīdzību un citas nozīmīgas īpašības, kuras veido stabilu valsti un stabilu valstu kopienu.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here