Situācijā, kad cilvēks ir pieņēmis lēmumu par kredīta izmantošanu savu vajadzību iegādei, vienmēr ir rūpīgi jāizpēta kredīta ņemšanas nosacījumi, kā arī izmaksas, kas, ņemot šāda veida aizdevumu, noteikti būs jāsedz papildu pamatsummai. Kredīta ņēmējam noteikti ir jāizvēlas atbilstoša naudas summa, kas nepieciešama, jo, ņemot vairāk naudas, var rasties sarežģījumi ar naudas atmaksāšanu, kā arī bankai vai kredītiestādei ir jānorāda mērķis, kam šī naudas summa tiks tērēta. Citādā gadījumā naudas aizdevums var netikt piešķirts. Līdz ar to, pieprasot lielāku aizdevumu nekā vajadzīgs, kredīta devējs var pieprasījumu atteikt. Liela apjoma kredītus ņemot, svarīgi arī saprast, uz kādu laika posmu kredītu vislabāk ņemt, lai spētu to laikā un bez parādiem atmaksāt. Taču viens no svarīgākajiem aspektiem, kuram noteikti jāpievērš pastiprināta uzmanība, ir gada procentu likme.

Gada procentu likme (GPL) ir kredīta kopējās izmaksas kredīta ņēmējam, kas aprēķinātas gada procentos no patērētājam piešķirtās kopējās aizdevuma summas. Gada procentu likme tiek aprēķināta pēc speciālas formulas, kas nosaka pašreizējo vērtību visām esošajām vai turpmākajām saistībām, kas ir starp kredīta ņēmēju un kredīta devēju. Tajā ietilpst izmaksas par konkrēto kredīta summu, ko persona aizņemas, kā arī par kredīta atmaksu un izmaksām par procentu maksājumiem. Papildus šo summu sastāda arī citi pakalpojumi, kas rodas saistībā ar kreditēšanas līgumu, piemēram, komisijas maksas, izmaksas, kas saistītas ar konkrētā konta uzturēšanu, no kura tiek veikta kredīta atmaksa, kā arī kredīta iemaksa tajā. Turklāt, ja līgumā ir nosacījums par obligāto apdrošināšanu, tad arī šīs izmaksas iekļaujas gada procentu likmes summas sastādīšanā. Visas gada procentu likmes izmaksas iepriekš tiek saskaņotas ar kredīta ņēmēju un devēju.

Aprēķinot gada procentu likmes izmaksas, vērā tiek ņemti vairāki nosacījumi:

  • Pirmkārt, summas, ko maksā gan kredīta ņēmējs, gan devējs. Tās gan var būt atšķirīgas atkarībā no laika intervāla, kādā tās tiek veiktas, kā arī vienkārši atšķirīgos laika periodos šīs summas izmainās.
  • Otrkārt, tiek ņemts vērā sākuma datums, kad tiek aprēķināta procentu likme. Sākuma datums ir diena, kurā personas kontā tiek iemaksāta pirmā vai arī visa kredīta summa. Lai gan reizi četros gados vienā gadā ir par dienu vairāk, respektīvi, 366 dienas, tomēr gada procentu likmes aprēķini izteikti gados vai gada daļās, kuros gads tiek pieņemts kā 365 dienas.
  • Tāpat arī aprēķini tiek precizēti līdz vienai decimāldaļai aiz komata. Ja kredīta devējs savas saistības nepilda vai arī to izpilde neatbilst normai, tad, aprēķinot gada procentu likmi, netiek ņemti vērā maksājumi, kurus veic kredīta ņēmējs.

Ņemot naudas aizdevumu, svarīgi ir atcerēties, ka gada procentu likme būs mazāka, ja kredīts tiks ņemts uz ilgāku laika periodu, kā arī, ja tiek ņemta liela naudas summa. Turklāt jāatceras, ka gada procentu likmi ir svarīgi izvērtēt tikai tad, ja kredīta atmaksas termiņš ir vismaz viens gads. Tāpēc to parasti aprēķina tikai ilgtermiņa kredītiem, piemēram, hipotekārajam kredītam. Gada procentu likme netiek piemērota īstermiņa kredītiem, īpaši, ja tie ir ātrie kredīti, kuru atmaksas periods lielākajā daļā gadījumu ir viens mēnesis. Ja gada procentu likme tiktu aprēķināta arī īstermiņa kredītiem, tad formulas iznākums varētu sniegt kredīta ņēmējam maldinošus rezultātus. Kā piemēru iespējams minēt situāciju, kurā cilvēks vēlas ņemt nelielu naudas aizdevumu uz 1 nedēļu. Ja šādā situācijā tiktu aprēķināta naudas summa, kuru sastāda ar gada procentu likmes palīdzību, kredīta devējs nosauktu izmaksas, kas būtu jāsedz, ja cilvēks ņemtu naudas summu uz gadu. Šādi klientam netiek paziņots, kāda naudas summa kopā ar procentiem ir jāatmaksā pēc vienas nedēļas. Tomēr pēc likuma ir noteikts, ka šāda informācija par gada procentu likmi arī īstermiņa kredītu gadījumā, kredīta devējam ir jānorāda. Lai gan iespējams savstarpēji gan ātros kredītus, gan citu īstermiņa kredītus salīdzināt arī bez gada procentu likmes, tomēr arī ar tās palīdzību šos kredītus iespējams izvērtēt.

Lai savam uzņēmumam, kas nodarbojas ar kredītu izsniegšanu, piesaistītu jaunus klientus, bieži vien tiek piedāvāts pirmais kredīts, kurā gada procentu likme ir 0%, jeb tā sauktie bezprocentu kredīti. Tiesa, šie piedāvājumi lielākoties gan tiek izmantoti īstermiņa aizdevumu gadījumos. Svarīgi arī apzināties, ka, ja kredīta devējs atsakās nosaukt gada procentu likmi, tad visticamāk, ka šīs iestādes vietā jāmeklē kāda cita, kas spēj apmierināt klienta intereses un spēj dod visu nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga, lai informētu par visām izmaksām, kas saistītas ar kredīta ņemšanu un atmaksu.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here