Finansiālā labklājība katram nozīmē kaut ko citu. Kādam svarīgāki ir stabili ienākumi un spēja segt visus tekošos maksājumus, bet citam uzkrātais materiālais un nemateriālais kapitāls. Tāpat cilvēkiem ir atšķirīga attieksme pret finansiālajām saistībām un citiem faktoriem. Tieši šo atšķirīgo uzskatu dēļ nav vienota veida, kā izmērīt finansiālo progresu, tomēr to zināt katram ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kas notiek ar personīgo finansiālo situāciju. Šeit būs daži no veidiem, kā saprast, kas īsti notiek ar jūsu finansēm un kā izmērīt finansiālo progresu.

Viens no populārākajiem veidiem, kā izprast kopējo finansiālo situāciju un izmaiņas tajā ir pēc tīrajiem ienākumiem. Tīrie ienākumi ir naudas daudzums, kas paliek pāri, atskaitot visas saistības. No vienas puses tas ir ļoti labs veids, kā saprast, kāda ir patiesā situācija uz šo brīdi un kāds ir patiesais pieejamais brīvo līdzekļu apjoms, bet no otras puses tas noliek vienādās pozīcijās tos cilvēkus, kuriem ir mazi ienākumi un mazas saistības un tos, kuriem ir lieli ienākumi un lielas saistības. Šāda mērīšanas sistēma veiksmīgi ļauj saprast, kā mainās jūsu personīgā finansiālā situācija, bet ne to, kāda ir jūsu situācija kopumā, salīdzinot ar situāciju tautsaimniecībā.

Nākamais veids, kā mērīt finansiālo progresu ir pēc izmaiņām vispārējos ienākumos. Vispārējie ienākumi ir tie, ko jūs saņemat pēc nodokļu nomaksas. Tas nozīmē, ka, jo vairāk jūs pelnīsiet, jo lielāks būs progress un labāka finansiālā situācija. Šādā vaidā jūs varat arī veiksmīgi salīdzināt savu situāciju ar kopējo finansiālo situāciju valstī, taču arī tas nav īsti korekti. Lielāki ienākumi uzreiz nenozīmē, ka iegūsiet finansiālo neatkarību un būsiet spējīgs uzkrāt lielāku kapitālu. Patiesībā gandrīz vienmēr pie lielāka ienākumu apjoma cilvēki pierod un tas izraisa izmaiņas dzīvesveidā, nevis finansiālajā situācijā. Vienkāršāk sakot, lielāki ienākumi būtiski nemainīs finansiālo situāciju, ja pieaugs arī izdevumi. Ienākumu pieaugums nozīmē progresu tikai tad, ja izdevumu apjoms nemainās.

Tie, kam ir lielas saistības, savu finansiālo progresu vislabāk var izmērīt pēc tā, cik strauji šīs saistības samazinās. Piemēram, ja ir paņemts hipotekārais kredīts, liela daļa no ienākumiem, visticamāk tiek novirzīta tā atmaksai. Ar katru maksājumu kredītņēmējs ir tuvāk finansiālajai neatkarībai, līdz ar to ir manāms progress. Šī mērīšanas metode gan izslēdz iespēju salīdzināt tekošos ienākumus. Proti, ja saistības samazinās, bet tajā pašā laikā kādu iemeslu dēļ samazinās arī ienākumi, par pilnīgu finansiālo progresu to īsti uzskatīt nevar.

Vēl viens veids, kā noteikt savu finansiālo stāvokli ir pēc potenciālās finansiālās situācijas nākotnē un finansiālās stabilitātes. Tas nozīmē, ka galvenais uzsvars tiek likts nevis uz to, kādi ir pašreizējie ienākumi un saistības, bet gan uz to, cik jūs esat spējīgas sevi nodrošināt nākotnē. Praktiski tas nozīmē, ka progress ir tad, ja aug jūsu uzkrājumi, investīcijas, ieguldījumi pensiju fondā utt. Uzkrājumi un investīcijas patiešām spēj noteikt to, cik stabila ir finansiālā situācija un kāds ir tās progress, bet nedrīkst aizmirst arī par to, ka ir jāspēj pilnībā nodrošināt sevi arī tagadnē.

Visbiežāk gan finansiālais progress tiek mērīts, salīdzinot sevi ar citiem. Cilvēkiem vienmēr ir bijusi tieksme sacensties un konkurēt. Ja jums iet labāk kā citiem, tad jūs progresējat. No vienas puses tā patiešām ir un tas ļauj skaidri saprast, cik straujš ir jūsu progress uz citu fona, bet īsti objektīva šāda salīdzināšana nav. Pirmkārt, jūs neverat pilnībā pārzināt otra cilvēka finansiālo stāvokli un varat novērtēt tikai to, ko redzat no malas. Proti, ja priecāsieties, ka varat atļauties daudz vairāk nekā kaimiņš un domāsiet, ka tas jūs padara finansiāli veiksmīgāku, varat kļūdīties, jo varbūt kaimiņam ir īpašumi un investīcijas, kas mērāmi miljonos, tikai viņš to nevienam nestāsta un dzīvo taupīgi, turklāt vienmēr būs kāds, kurš ir bagātāks un kāds, kurš ir nabagāks par jums. Viss atkarīgs no tā, ar ko sevi salīdziniet.

Finansiālo stāvokli veido ļoti dažādi faktori, kas viens otru var ietekmēt dažādā veidā, līdz ar to nav labāks vai sliktāks veids kā izvērtēt savu finansiālo progresu. Katrā situācijā būs piemērotāka cita salīdzināšanas metode, bez tam, ir jāņem vērā arī tas, kas ir svarīgi jums pašam. Ja sapratīsiet, ko finansiālais progress nozīmē jums, sapratīsiet arī, kā to izmērīt. Ja jūsu dzīves kvalitāte pieaug, balstoties uz jums svarīgiem kritērijiem, jūsu finansiālā situācija pavisam noteikti progresē.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here