Kad divu cilvēku dzīves tiek savienotas svētajām laulības saitēm, viņu ikdienas dzīvē daudz kas mainās. Viss kļūst kopīgs ne vien praktiski, bet arī likuma priekšā. Kopīgas kļūst arī finanses un tas var radīt problēmas un saspīlējumu attiecībās, ja tas viss netiek apspriests un izrunāts. Tieši nauda ir biežākais strīdu iemesls laulāto starpā, tāpēc ikvienam pārim vajadzētu izrunāt šīs lietas vēl pirms kāzām, lai sapratu, kā mainīsies viņu finansiālā situācijā pēc laulībām?

Kaut gan likuma priekšā pēc laulībām viss ir kopīgs (ja vien netiek slēgts laulību līgums, kurā noteikts citādāk), ikdienas dzīvē tā ne vienmēr ir. Pāris pats var izlemt, kā pārvaldīt savas finanses. Tas, kāda būs pāra finansiālā situācija pēc laulībām un vai tā vispār mainīsies, ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, kā, piemēram, no katra konkrētā pāra iepriekšējās finansiālās situācijas un ikdienas dzīves, vispārējiem uzskatiem par naudu un katra laulātā personīgajiem ienākumiem. Visus gadījumus nevar vērtēt vienādi.

Piemēram, daudziem pāriem laulības ir tikai formalitāte. Mūsdienās cilvēki dzīvo kopā un veido kopīgu budžetu arī pirms laulībām. Šādā gadījumā nekas daudz pāra finansiālajā situācijā visticamāk nemainīsies. Protams, var būt arī pilnīgi pretēja situācija – divi cilvēki līdz pat kāzām ir dzīvojuši atsevišķi un katrs pārvaldījis savas finanses. Tad, protams, finansiālā situācija krasi mainīsies, jo uzsākot kopdzīvi, būs jārēķinās ar kopīgiem izdevumiem, kas līdz tam nav bijuši. Pirms laulībām ir jāsaprot, vai vispār notiks kādas būtiskas pārmaiņas finansiālajā situācijā un ja jā, tad par to ir jārunā. Pārim ir jāsaprot, kā tiks sadalīti kopējie izdevumi. Piemēram, viens no laulātajiem var būt atbildīgs par rēķinu apmaksu, bet otrs par ēdiena un sadzīves preču iegādi. Vēl pastāv variants, ka visi kopējie izdevumi var tikt sadalīti uz pusēm, proti, katrs apmaksā pusi no rēķiniem un pusi no visiem pārējiem izdevumiem. Jāsaprot arī, kas tiek darīts ar naudu, kura paliek pāri pēc kopējo izdevumu nosegšanas. Vai katrs pats pārvaldīs savu naudu, vai arī tā būs kopīga? Protams, var būt arī situācijas, kad viens no laulātajiem uzņemas pilnīgi visus kopējos izdevumus. Galvenais ir laicīgi saprast, kas abiem laulātajiem šķiet pieņemami.

Kā jau tika minēts, daudz kas ir atkarīgs arī no pāra vispārējiem uzskatiem par finansēm. Piemēram, daudzās ģimenēs vēl joprojām pastāv uzskats, ka ģimeni ir jānodrošina vīrietim, bet sievietei jārūpējas par māju un bērniem. Tādā gadījumā sievietei var vispār nebūt personīgo ienākumu un visi kopējie izdevumi gulsies uz vīrieša pleciem, bet, ja sieviete pati pelna naudu, tad tā paliks viņas personīgajiem tēriņiem. Tas, protams, ir tikai viens piemērs. Var būt arī gadījumi, kad sieviete ir galvenā pelnītāja un ģimenes uzturētāja. Uzskati par finansēm var būt ļoti dažādi, bet svarīgi ir to visu izrunāt pirms laulībām. Ja pāra uzskati ir atšķirīgi, tad tas ir jāsaprot un jāatrisina pirms kopīgas dzīves uzsākšanas, lai pēc tam nerastos domstarpības.

Protams, daudz kas ir atkarīgs arī no katra laulātā personīgo ienākumu apjoma. Ja viens pelna ievērojami vairāk nekā otrs, droši vien kopējie izdevumi netiks segti vienādās daļās, bet gan proporcionāli ienākumiem. Kā jau tika minēts, likuma priekšā ienākumi ir kopīgi, līdz ar to nebūtu pareizi, ja viens laulātais varētu uzkrāt lielas naudas summas, bet otrs dzīvotu no algas līdz algai. Arī šādi varianti ir jāapspriež un vajadzības gadījumā jāmeklē kompromiss, kas apmierina abu laulāto intereses.

Ja pāris nav pārliecināts par to, ka spēs veidot kopīgu budžetu un vienoties par savu finansiālo situāciju, ir iespējams slēgt laulību līgumu. Tajā var iepriekš atrunāt visu, kas saistās ar finansēm un īpašumiem. Kaut gan daudzi šādu variantu neatzīst, jo uzskata, ka tas liecina par neuzticēšanos laulātajam, bieži vien pāri, kuri ir noslēguši laulību līgumu ir daudz laimīgāki un apmierinātāki, jo pēc tam nav jāuztraucas par finansiālo pusi attiecībās. Šādu līgumu īpaši ieteicams ir noslēgt tad ja vienam vai abiem laulātajiem ir vērīgi īpašumi un lieli ienākumi.

Finanses ir tā lieta, ko parasti negribas apspriest, jo īpaši laulātajiem. Pastāv uzskats, ka finanšu un kopējā budžeta apspriešana liecina par aprēķinu, taču tā nav. Pētījumi ir pierādījuši, ka tie pāri, kas regulāri runā par finansēm strīdas daudz retāk. Šādas sarunas ir jāved pirms laulībām, jo, kā jau var redzēt, katra situācija ir atšķirīga un katram pārim pašam ir jāsaprot, kā mainīsies viņu konkrētā finansiālā situācija pēc laulībām?

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here