Kredīts bankā ir pieejams visiem, kuriem ir atbilstošs ienākumu stāvoklis, nesabojāta kredītvēsture, kā arī kredīta ņēmējs ir vismaz pilngadīgs un atbilst visiem citiem bankas noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu naudas aizdevumu. Taču šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad visu gandrīz ir iespējams paveikt ar interneta palīdzību. Kredītus no privātajiem kreditoriem, piemēram, ātros kredītus, patēriņa kredītus ir iespējams saņemt tikai vienīgi ar interneta palīdzību – katram kredīta ņēmējam nav jāierodas personīgi, jo visas darbības tiek veiktas elektroniskā veidā, pat neizejot no mājas. Turpretī bankas, kuras jau ļoti ilgu laiku nodrošinājušas savus klientus ar iespēju aizņemties naudu, lai iegādātos vajadzīgās preces un pakalpojumus, joprojām kredītus izsniedz tikai tad, ja klients pats personīgi ierodas bankas filiālē. Tiesa, tagad dažas bankas, piemēram, Swedbank ļauj kredīta pieteikumu iesniegt ar internetbankas palīdzību, tomēr tas nemaina to, ka pēc tam klientam tāpat ir jāierodas uz individuālu tikšanos ar bankas darbinieku, lai noformētu visus vajadzīgos dokumentus.

Viena no galvenajām atšķirībām starp kredītiem pie privātajiem kredītu devējiem un kredītiem, kurus piešķir banka, ir klientu pārbaude. Lai gan šobrīd ātro un cita veida kredītu ņēmēju pārbaude pie privātajiem kreditoriem ir daudz stingrāka nekā pirms pieciem gadiem, tāpat arī kritēriji, pēc kuriem tiek piešķirti kredīti internetā, arī kļuvuši daudz ierobežojošāki, tomēr šī kredītu ņēmēju izpēte joprojām nav tik stingra un rūpīga kā bankās. Atbilde uz jautājumu – kāpēc tā? – slēpjas apstāklī, ka bankas izsniedz kredītus no tās naudas, kuru ir noguldījuši citi bankas klienti. Ja cilvēks vēlas saņemt kredītu ar bankas starpniecību, tad var teikt, ka darbojas dubultā aizņemšanās. Kāds klients nogulda savu naudu bankā, tad banka kļūst kā kredīta ņēmējs un šo naudu aizņemas no klienta, lai varētu aizdot kādam citam bankas klientam, kuram ir vajadzīgs naudas aizdevums. Līdz ar to bankai ir ļoti rūpīgi jāizvērtē kredīta ņēmēji, jāpārbauda to uzticamība, maksātspēja, stabilitāte un kredītvēsture. Ja banka izsniedz kredītu klientam, kurš nav stingri pārbaudīts un pēc tam šis klients nespēj aizdevumu atmaksāt, tad rodas zaudējumi. Viena kredīta ņēmēja gadījumā tas vēl nav nekas traģisks, tomēr, ja tā notiktu pārsvarā, piemēram, lielākā daļa kredīta ņēmēju nespēj atmaksāt savus aizņēmumus, tad banka patiesībā vairs nespēj darboties – nonāk zaudējumos, kā arī ir parādā tiem cilvēkiem, no kuru naudas šie kredīti tika izsniegti. Šādas situācijas rezultātā vairs nav neviena, kurš uzticētu bankai savus uzkrājumus, jo nebūtu garantijas, ka banka tos spētu arī atmaksāt. Lai izvairītos no šādām situācijām, kurās kredīta ņēmējs nespēj vairs aizdevumu atmaksāt, banka klientu patiešām ļoti rūpīgi un ilgi pārbauda. Un tieši tāpēc arī kredīti ar sliktu kredītvēsturi netiek izsniegti internetā. Kredīta ņēmējam ir jātiekas ar bankas darbinieku individuāli, jāpārrunā visas formalitātes un iespējas, kā nauda tiks atmaksāta; protams, vispirms jau banka ir izpētījusi visas klienta kredītsaistības un ienākumus. Stingrās pārbaudes arī ir iemesls, kāpēc nepieciešamas vairākas dienas, lai būtu iespējams saņemt kredītu no bankas. Tāpat arī individuālo sarunu laikā tiek noteikta kredīta procentu likme, jo tā var izmainīties atkarībā no katra klienta; tiek izveidots arī atbilstošs atmaksas grafiks un pārrunātas citas formalitātes. Visas šīs darbības daudz grūtāk ir veikt, ja saskarsme starp kredīta ņēmēju un devēju ir tikai elektroniska; arī pašu klientu novērtēt ir grūtāk.

Balstoties uz visiem šiem apsvērumiem, bankas nepiedāvā saņemt kredītus internetā. Ja cilvēks nav gatavs visai dokumentu kārtošanai, stingrajām pārbaudēm, kā arī dažu dienu gaidīšanai, tad kredītu iespējams pieprasīt pie privātajiem kredītu devējiem. Šādos gadījumos, lai gan nauda tiek piešķirta ātrāk (protams, ja persona atbilst visiem kreditora noteiktajiem kritērijiem), kā arī topošajam debitoram pat nav jātiekas ar kredīta devēju individuāli un jātērē savs laiks, tomēr jārēķinās, ka kredīta procenti var būt augstāki. Arī klienta izvērtēšana nav tik stingra un rūpīga, līdz ar to risks, ka kredītu nebūs iespējams atmaksāt, var būt lielāks.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here