Eirozonā, kurā šobrīd ir iestājušās vairākas Eiropas Savienības valstis to skaitā arī Latvija un pārējās Baltijas valstis, kā vienotā valūta tiek izmantots eiro. Diemžēl pēdējo gadu laikā attiecībā pret ASV dolāru eiro vērtība ir samazinājusies. Šobrīd eiro vērtība pret ASV dolāru ir zemākā pēdējo 12 gadu laikā.

Eirozonas vienotās valūtas vērtības kritums pret ASV dolāru tiek skaidrots ar ASV ekonomikas uzlabošanos. ASV, pagājušā gada oktobrī beidzot kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmu, ir sasniegusi ekonomisko stabilitāti, kas investoriem šķiet daudz pievilcīgākā atšķirībā no eirozonas valstīm. Līdz ar to tiek ieguldīts vairāk līdzekļu stabilākā valūtā kāda ir ASV dolāriem un eiro vērtība līdz ar to samazinās. ASV ir arī panākusi bezdarba samazināšanos un uzlabojusi citus ekonomiskās izaugsmes ietekmējošus faktorus. Līdz ar to arī ASV ir redzama augstāka inflācija, kā arī tiek palielināti kredītu procenti. Toties ECB (Eiropas centrālā banka), kas darbojas Eiropas Savienībā, kvantitatīvās mīkstināšanas programmu ir tikai nesen iesākusi. Līdz ar to ekonomiskā stabilitāte ir tikai procesā un pagaidām vēl laika jautājums, vai izdosies sasniegt tik pat labus rezultātus kā ASV. Kvantitatīvās mīkstināšanas programmas mērķis ir ekonomikas stimulēšana.

Tomēr eiro valūtas vērtības kritums uzlabo eirozonā esošo valstu tautsaimniecību. Lai gan ietekme uz Latviju nav tik liela, tomēr eiro vērtības samazināšanās attiecībā pret ASV dolāru uzlabo eksportu; tāpat arī ir samazinājies imports. Tuvākajā laikā arī nav gaidāma inflācijas palielināšanās, drīzāk notiek deflācija. Diemžēl šāds process nav labvēlīgs un ar to cīnīties ir daudz grūtāk nekā ar inflāciju, jo praksē mazāk ir izmantotas metodes deflācijas samazināšanai. Arī bezdarba līmenis, kas skar eirozonā valstu iedzīvotājus, ir daudz augstāks kā ASV, kas arī ietekmē eiro valūtas vērtības samazināšanos.

Lai gan var sākotnēji šķist, ka eiro vērtības samazināšanās attiecībā pret ASV valūtu nav nekas slikts, tomēr ir jomas, kas tiek negatīvi ietekmētas. Pirmkārt, tas ir imports. Preces, kas nāk ne tikai no ASV, bet arī citām valstīm, piemēram, Ķīnas, kur oficiālā valūta ir ASV dolāri, ir daudz dārgākas. Tāpat arī ceļošanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, dodoties uz valstīm, kur oficiālā valūta ir ASV dolāri, noteikti pieaugs. Tas nozīmē, ka tūristiem jārēķinās ar lielākiem ceļa izdevumiem, bet cilvēkiem, kas nolēmuši kādu laiku un vai atlikušo mūžu sākt dzīvot ASV un citur, sākumā būs jāpierod pie dārgākām cenām.

Lai gan šobrīd eiro valūta ir kritusies un ir zemākā pēdējos 12 gados attiecībā pret ASV dolāru, tomēr, pēc ekonomistu domām, eiro kritums tik lielos apmēros vairs nebūs. Tā kā šobrīd eirozonas valstis ir uzsākušas ekonomiskās izaugsmes sabalansēšanas procesus un ja veiksmīgi tiks sasniegti budžeta deficīta samazināšanas mērķi, tad eiro vērtība attiecībā pret citām valūtām nostiprināsies. Ja šobrīd ieguldīšana dažādos finanšu instrumentos, kas saistās ar eiro valūtu, nav izdevīga – drīzāk investoram ir vēl jāpiemaksā, jo procentu likme šobrīd ir negatīva, tad, nostabilizējoties eiro vērtībai, būs iespējams arī veikt dažādus ieguldījumus. Rezultātā eiro vērtība attiecībā pret ASV dolāru nekritīsies, bet gan var pieaugt.

Kopumā galvenais iemesls, kāpēc notiek šāda eiro vērtības krišanās, ir atšķirīgie ekonomiskie dati. Datu nevienlīdzību ietekmē dažādi gan ārējie, gan iekšējie faktori. Līdz ar ekonomisko datu izmaiņās, mainās arī centrālo banku (Eiropas centrālā banka, ASV Federālā rezervju sistēma) uzvedība un darbība.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here