Ikviens, kurš ikdienā vada automobili, zina, ka, piedaloties satiksmē, lielākā vai mazākā mērā nākas saskarties ar dažādiem neparedzētiem riskiem, piemēram, ceļu satiksmes negadījumiem, transportlīdzekļa bojājumiem, zādzību vai pat nolaupīšanu. Skaidrs, ka tas ir nepatīkami, bet vēl nepatīkamāk ir apzināties zaudējumus, ko šādas situācijas var radīt. Šī iemesla dēļ ir nepieciešama KASKO brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas varētu segt šos zaudējumus. Vienu vārdu sakot, KASKO apdrošināšana ir nepieciešama ikvienam autovadītājam, kas vēlas būt pasargāts no neplānotiem un nevajadzīgiem izdevumiem, kas radušies, iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā, nozogot automašīnas detaļas vai aprīkojumu, vai arī nolaupot automašīnu.

Atšķirībā no OCTA apdrošināšanas, kas ir obligātā apdrošināšana, KASKO ir viens no brīvprātīgās apdrošināšanas veidiem, kura galvenā priekšrocība ir zaudējumu segšana, neskatoties uz to, kas ir negadījuma izraisītājs vai bojājumu nodarītājs, proti, KASKO apdrošināšana piedāvā aizsardzību automašīnas īpašniekam auto zādzības vai bojājumu gadījumā, neatkarīgi no tā, vai šie bojājumi radušies kādas citas personas, vai paša automašīnas īpašnieka rīcības rezultātā. Lai gan pamatā tā tiek pozicionēta kā brīvprātīgā apdrošināšana, līzinga gadījumos KASKO polise ir obligāta prasība. Visbiežāk KASKO apdrošināšana tiek izmantota vieglo automašīnu apdrošināšanai, tomēr ir iespējams apdrošināt arī tādus transportlīdzekļus kā kravas auto, traktori, autobusi, motocikli un piekabes.

kasko

KASKO apdrošināšana atlīdzina negaidītus zaudējumus, kas radušies, automašīnai iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā, ugunsgrēkā, saduroties ar meža vai mājdzīvnieku, nobraucot no ceļa braucamās daļas, uzkrītot kādam priekšmetam, iesperot zibenim, tiekot pakļautai vētras, krusas, sniega vai plūdu ietekmei. Tāpat KASKO polise sedz zaudējumus, kas radušies zādzības, laupīšanas vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā.

KASKO polises segums ietver divas risku pamatgrupas. Pirmā pamatgrupa ietver bojājumus, proti, KASKO apdrošināšana kompensē tos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, saduroties ar citu automašīnu vai ar kādu šķērsli, transportlīdzeklim apgāžoties, iekļūstot ugunsgrēkā, eksplozijā vai kādā dabas stihijā, uzkrītot kādiem priekšmetiem, kā arī nezināmas personas vai personu vandālisma rezultātā radušos zaudējumus. Otrā pamatgrupa ietver zādzības, proti, KASKO apdrošināšana kompensē tos zaudējumus, kas radušies, nozogot transportlīdzekli vai tā aprīkojumu, kā arī nolaupot transportlīdzekli.

kasko apdrosinasana

Iepriekš minētie riski veido KASKO apdrošināšanas pamatsegumu, bet katrs apdrošinātājs pats pēc saviem ieskatiem var izvēlēties piedāvāt arī papildus segumu. Apdrošināšanas kompānija par papildus samaksu var piedāvāt, piemēram, jaunvērtības apdrošināšanu jauniem automobiļiem, kas kompensē zaudējumus transportlīdzekļa zādzības vai bojāejas gadījumā, neņemot vērā tā faktisko nolietojumu un atmaksājot pilnu tā iegādes vērtību. Tāpat apdrošinātājs var piedāvāt tādu papildus segumu kā lietošanas pārtraukšana, proti, KASKO polise sedz izdevumus par citas automašīnas nomu, kamēr tiek novērsti apdrošinātā automobiļa bojājumi. Var tikt piedāvāta arī autovadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas paredz kompensāciju gan autovadītājam, gan blakussēdētājam par traumām, kas gūtas, iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā. Katra apdrošināšanas sabiedrība var piedāvāt savus KASKO apdrošināšanas papildus segumus, ko par papildus samaksu piedāvāt saviem klientiem – apdrošināšanas ņēmējiem.

Jāuzsver, ka KASKO apdrošināšana ne vienmēr sedz zaudējumus, kas radušies iepriekš minētajās situācijās. Apdrošinātājam ir tiesības samazināt vai pilnībā atteikt KASKO atlīdzības izmaksu apdrošināšanas ņēmējam, ja zaudējumi radušies, pārkāpjot apdrošinātāja noteikumus vai KASKO polisē iekļautos noteikumus. Tāpat atlīdzība var tikt samazināta vai tikt atteikta, ja autovadītājs ceļu satiksmes negadījumu ir izraisījis, atrodoties alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, autovadītājs ir vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt konkrētās kategorijas transportlīdzekļi, autovadītājs ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir pārsniedzis ātrumu par vairāk nekā 30 km/h, autovadītājs nav ievērojis aizliedzošos signālus luksoforā, “STOP” zīmes vai ir pieļāvis rupjas neuzmanības kļūdas, kā arī gadījumos, kad automašīna tiek nozagta, izzogot tās reģistrācijas apliecību vai atslēgas. Tāpat kā papildus segumu gadījumā, tā arī atlīdzības atteikumu gadījumā katrs apdrošinātājs ir tiesīgs izvirzīt savus nosacījumus.

kasko gadijums

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here