Katru gadu dažādu veidu auto īpašniekiem ir jāmaksā tā sauktais ceļa nodoklis. Oficiāli to dēvē par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli. Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka šajā nodoklī samaksātā nauda tiek izlietota, lai valsts ceļi tiktu remontēti un uzturēti kārtībā. Daļa nodokļu maksātāju bieži ir vīlušies, jo raizes mēdz sagādāt nodoklī samaksātās naudas daudzums un vietējo ceļu kvalitāte. Ceļa nodoklis bieži tiek dēvēts par pārmērīgu vai pavisam bezjēdzīgu, bet patiesībā nodokli sastādošā summa un tās izlietojums ir pavisam savādāks.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis ir jāmaksā, jo valsts ir noteikusi cik lielu daļu no budžeta ir jāsastāda maksai par Latvijā reģistrēta autotransporta izmantošanu. Šī maksa būtībā sedz visas ceļu uzturēšanas un dažādas cita veida izmaksas, kas saistītas ar ceļu transporta nozari. Ceļa nodoklis ir jāmaksā katru kalendāro gadu un to iespējams izdarīt jebkurā CSDD nodaļā, maksājot kasē, izmantojot CSDD e-pakalpojumus vai arī veicot pārskaitījumu. Maksa par šo pakalpojumu ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja izcenojumiem. Pats ceļa nodoklis tiek aprēķināts ņemot vērā transportlīdzekļa veidu, masu, motora tilpumu vai arī motora jaudu – precīzu nodokļa lieluma aprēķināšana ir Finanšu ministrijas pieņemts lēmums. Cenas var būt no aptuveni divdesmit līdz pat vairākiem simtiem eiro, atkarībā no transportlīdzekļa veida un tehniskajiem parametriem. Veicot samaksu automašīnas īpašniekam ir jānorāda savi personas dati, transportlīdzekļa marka, modelis, reģistrācijas numurs (ja tāds nav, tad šasijas numurs), maksājuma veids, laika posms, maksājuma apmērs un saņēmēja rekvizīti. Par to, vai nauda ir pārskaitīta uz pareizo valsts budžeta kontu, var pārliecināties valsts kases mājaslapā – www.kase.gov.lv. Valsts instances (bez operatīvajiem transportlīdzekļiem) un lauksaimniecības vai akvakultūras produktu ražotāji šim nodoklim saņem 50% atlaidi. Savukārt I, II, III grupas invalīdi vai autotransporta īpašnieki ar sevišķiem noteikumiem šo nodokli var nemaksāt vispār.

Liela daļa cilvēku domā, ka ceļa nodoklis pilnībā tiek izlietots tikai ceļu uzturēšanai. Pēc nodokļa apmēriem, varētu šķist, ka ar ceļiem visam jābūt vislabākajā kārtībā. Taču bieži tiek dzirdēta neapmierinātība, jo ceļi ir sliktā stāvoklī vai arī auto īpašniekiem bieži ir jābrauc pa ceļiem, kuri nav apsaimniekošanas prioritāšu augšgalā. Diemžēl nodokli nav iespējams aprēķināt, pamatojoties, pa kāda veida ceļiem auto brauc visbiežāk. Pēc oficiālas informācijas var secināt, ka CSDD par nodokļa lielumu un sadalījumu neatbild. Nodokļa lielumu ir noteikusi Finanšu ministrija un tas pēc tam ir ticis apstiprināts valdībā. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek ieskaitīts valsts pamatbudžeta kopējos ienākumos. Šie ienākumi tiek tērēti dažādām valsts programmām, starp kurām ir arī Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošais Valsts autoceļu fonds. Katru gadu šai programmai tiek piešķirts noteikts naudas daudzums atbilstoši valsts budžeta iespējām. Par tālāko līdzekļu izlietojumu atbildīga ir Satiksmes ministrija, kura programmas līdzekļus apsaimniekot ir izvirzījusi Valsts akciju sabiedrību ”Latvijas Valsts ceļi”. Šie ir līdzekļi, par kuriem tiek apsaimniekoti visi valsts un pašvaldību ceļi.

Ir grūti spriest, vai ceļa nodokļa likme šobrīd ir pārmērīgi liela. Latvijā jau vairākus gadus ceļu stāvoklis ir bijis diezgan kritisks (par to bieži varam lasīt sociālajos tīklos un ziņu portālos), bet lielas izmaiņas nav vērojamas. Domājams, ka problēma ir nevis nodokļa lielumā, bet valsts budžeta novirzītajos līdzekļos. Novirzītā finansējuma palielināšana spētu uzlabot ceļu stāvokli daudz vairāk, bet tas ir jautājums, ko noteikti ir jāizskata Finanšu ministrijā.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here