Kārlis Markss ir 20 gadsimta viens no zināmākajiem un reizē arī netradicionālākajiem ekonomistiem, kas ir sociālisma pamatlicējs un viens no šīs ekonomiskā režīma galvenajiem atbalstītājiem. Kārlis ir dzimis 1818 gada 5 maijā Vācijas teritorijā, bet vēlāk ilgu savas dzīves laiku bija bez patstāvīgas dzīves vietas un vēlākos gadus pavadīja Lielbritānijā, kas bija vienīgā valsts, kas atļāva viņam uzturēties tās teritorijā. Markss lielāko dzīves daļu pavadīja studējot ekonomiku un rakstot dažādus manifestus, rakstus un protams arī grāmatas, bet viņa zināmākie darbi ir “komunisma manifests”, jeb vairāk zināms, kā komunistiskās partijas manifests un “Kapitāls”. Kārlis ar saviem rakstiem ir sniedzis dziļu teorētisko bāzi tajā, kā kapitāls tiek attiecināts pret darbu un kā darbu var iedalīt dažādās kategorijās un protams arī par to, kā kapitālisms reizē var būt tik efektīvs bet arī netaisns. Markss pats strādāt nevēlējās un viņu uzturēja viņa labākais draugs, kura ģimenei piederēja dažādi uzņēmumi un Kārli nemitīgi varēja satikt alkohola reibumā vai arī strādājot pa naktīm, kā jau īstu brīvdomātāju!

Marksa darbus un viņa filozofiju mēdz dēvēt par marksismu un tas būtībā nosaka, ka mūsdienu kapitālisma sabiedrība ir iedalīta šķirās, kas ir buržuāzija un proletārieti. Viņš uzskatīja, ka Bužuji, kā tos dēvē Latvijā, nemitīgi izmanto proleteriātu šķiru, jo viņiem ir pieeja kapitālam, bet šai otrai šķirai ir jāpārdod savs laiks, jeb darbs. Tas būtībā nozīmē, ka Markss sadalīja sabiedrību uzņēmējos un darba ņēmējos, kur darba devēji tika nostādīti, kā sliktie, kas visu laiku izmanto darba ņēmējus, samazinot algas un izspiežot aizvien lielāku un lielāku produktivitāti. Marks uzskatīja, ka automatizācija un lielie uzņēmumi agri vai vēlu izkonkurēs mazos un lielos uzņēmējus un tādā veidā vidus škira izzudīs un paliks tikai nabadzīgie un bagātie, kas arī lielā mērā ir noticis. Bet, lai gan pašlaik paliek aizvien vairāk bagātnieku, tomēr arī zemāko klašu cilvēki dzīvo daudz labāk un kapitālisms ļauj visiem cilvēkiem iegādāties preces un pakalpojumus daudz lētāk nekā tas jebkad ir bijis iespējams. Markss uzskatīja, ka kapitālisms ar saviem biznesa cikliem agri vai vēlu novedīs cilvēkus līdz izmisumam un tad notiks sociālā revolūcija, kuras rezultātā tiks izveidota jauna ekonomiskā sistēma kurā sabiedriskais īpašums būs galvenais un brīvais tirgus būs gandrīz pilnībā izskausts.

Markss savos dzīves gados un arī tagad tiek bieži nosodīts par savu slikto izpratni, jo, lai gan viņš pats atzina, ka kapitālisms ir labākā ekonomiskā sistēma, kas mums ir, tomēr viņš uzskatīja, ka kapitālisms agri vai vēlu beigsies, jo savos pamatos ir nepareizs. Bet lai gan Markss šādus uzskatus nemitīgi izteica gan mutiski gan savos rakstos, tomēr viņam nebija nekādu alternatīvu šai sistēmai, jo, kā mēs tagad zinām, ka komunisms, jeb tad, kad viss pieder valstij arī mums neder, jo neviens cilvēks vai organizācija nav spējīgi noteikt ekonomikas patreizējo stāvokli un tāpēc nemitīgi rodas neefektivitātes.

Markss noteikti, ka ir devis mums daudz jaunu domu, jo pat tad, ja viņš tā īsti nevarēja pateikt, kas tad būtu labāks ekonomiskais stāvoklis, tomēr viņš parādīja daudzus kapitālisma sliktos aspektus un nepilnības, par ko mums noteikti vajadzētu padomāt.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here