Ceļojumu apdrošināšana ir ātrs un, pats galvenais, drošs veids, kā, atrodoties ārzemēs, apdrošināties pret neparedzētiem un ceļojumu risku radītiem izdevumiem. Tā kā veiksmīga ceļojuma priekšnosacījums ir drošība, tad varētu teikt, ka ceļojuma apdrošināšana ir viens no būtiskākajiem ceļojuma aspektiem, proti, ceļojumu apdrošināšanas polises iegāde ir bezrūpīga ceļojuma garantēšana. Neatkarīgi no ceļojuma mērķa, ceļojumu apdrošināšanas polise ir tā, kas pasargā ikvienu ceļotāju no neplānoties izdevumiem, kas var rasties, negaidīti iestājoties dažādiem ceļojumu riskiem.

Ikvienam ceļotājam brauciena vai lidojuma laikā ārpus savas valsts robežām ir jārēķinās ar zināmiem riskiem, no kuriem, diemžēl, neviens no mums nav pasargāts un kuru iestāšanās rada lielākus vai mazākus izdevumus. Protams, ceļotājam, balstoties uz sava plānotā ceļojuma mērķi, specifiku, raksturu, kā arī saviem finanšu resursiem, pašam jāizvēlas, pret kuriem no apdrošināšanas kompānijas piedāvātajiem riskiem apdrošināties. Ir svarīgi apzināties it visus riskus, ar kuriem potenciāli iespējams saskarties kā ceļojuma galamērķī, tā arī ceļojuma laikā. Lai izvēlētos katra ceļotāja individuālajai ceļojuma situācijai visatbilstošāko risinājumu, nepieciešama profesionāļu palīdzība un padomi, kurus iespējams iegūt pie apdrošināšanas kompānijas, kas paralēli saviem pamatpakalpojumiem, piemēram, OCTA un KASKO apdrošināšanas, piedāvā arī ceļojumu apdrošināšanas iespējas.

Ņemot vērā to, ka realitātē pastāv daudz un dažādi ceļojumu riski, apdrošināšanas sabiedrības Latvijā piedāvā dažādas ceļojumu apdrošināšanas programmas un ceļojumu apdrošināšanas veidus. Kā rāda pieredze, ceļojumu apdrošināšanas polisi iespējams noformēt gan vienai personai, gan personu grupai, komandējumam vai atpūtas braucienam, kā arī noformēt to pēc konkrētajai situācijai piemērotākā darbības termiņa, proti, īstermiņa vai ilgtermiņa apdrošināšanu. Lai pēc iespējas efektīvāk apmierinātu savu klientu dažādās vajadzības, tiem dodoties dažādos ceļojumos, apdrošināšanas kompānijas ir izveidojušas diferencētas ceļojumu apdrošināšanas programmas, kuras iespējams kombinēt, balstoties uz ceļojuma specifiku un ar to saistīto risku iespējamību.

Lielākā daļa Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvā ceļojumu apdrošināšanas standarta polisi, kas ietver medicīniskās palīdzības izdevumu segšanu, tomēr papildus tā var ietvert arī to izdevumu segšanu, kas saistīti ar tādiem pakalpojumiem kā, piemēram, medicīniskā transportēšana, nelaimes gadījumi, slimnieka repatriācija, sakropļošanas gadījumi, mirstīgo atlieku repatriācija, bagāžas aizkavēšanās, bojāšana vai nozaudēšana, pases nozagšana, lidojuma aizkavēšanās ārzemes vai reisa atcelšana, ceļojuma anulēšana vai pārtraukšana, radinieka vizīte ārkārtas situācijā, neparedzētu pirmstermiņa atgriešanās dzimtenē, tiesiskā palīdzība ceļu satiksmes negadījumā, tūrista civiltiesiskā atbildība, kā arī citiem pakalpojumiem.

Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas ikvienam ceļotājam ir ieteicams rūpīgi iepazīties ar konkrētās apdrošināšanas kompānijas nosacījumiem, jo atbildības limits un apdrošināšanas summa katram apdrošināšanas riskam tiek noteikts atsevišķi un tiek norādīts polisē. Apdrošināšanas dienas izmaksas vienai personai ir atkarīgas no konkrētās ceļojumu apdrošināšanas programmas, izvēlētā ceļojuma maršruta, apdrošināšanas laika un summas.

Ja iestājas kāds no ceļojumu apdrošināšanas riskiem, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, savam apdrošinātājam nepieciešams uzrādīt apdrošināšanas polisi vai tās kopiju, rakstveida atlīdzības pieteikumu, rēķinu un čeku oriģinālus ar precīzām norādēm uz pakalpojuma saņēmēju, pakalpojuma sniedzēju, nosaukumu, apmēru, sniegšanas datumu, kā arī citus dokumentus, kas varētu apliecināt konkrētā ceļojumu apdrošināšanas riska iestāšanos un ar to saistītos izdevumus.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here