Dzīvības apdrošināšana ir apdrošināšanas veids, kas attiecas uz privātpersonu apdrošināšanu. Ar jēdzienu “dzīvības apdrošināšana” saprot apdrošināšanas ņēmēja dažādu dzīvības risku apdrošināšanu. Dzīvības apdrošināšana sniedz iespēju saglabāt un pavairot savus finanšu līdzekļus, nodrošināt sevi un savus radiniekus, kā arī saņemt nodokļu atlaides un garantēt sev drošas vecumdienas. Atsevišķos gadījumos, par kuriem runāsim mazliet vēlāk, dzīvības apdrošināšana ietver arī naudas uzkrāšanu, kas sola vairot ģimenes materiālo labklājību un nodrošināt tās finansiālo aizsardzību apgādnieka, proti, apdrošinātās personas nāves vai nelaimes gadījumā.

Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus piedāvā gan komercbankas, gan apdrošināšanas sabiedrības. Latvijā dzīvības apdrošināšana pieejama salīdzinoši nesen – ja Eiropā no visa apdrošināšanas tirgus apjoma dzīvības apdrošināšana aizņem apmēram 60%, tad Latvijā tā aizņem vien aptuveni 8%. Neskatoties uz šiem nelielajiem rādītājiem, Latvijas tirgū veiksmīgi darbojas apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir stabila reputācija un liela pieredze gan Eiropas, gan pasaules tirgos, piemēram, “Seesam Life Latvia”, “Ergo dzīvība”, “Sampo Dzīvība”, “AIG Life”.

Runājot par terminiem, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanu, jāmin vairāki. Apdrošināšanas prēmija ir maksājums par dzīvības apdrošināšanu. Trasts ir līgums, kas tiek slēgts starp novēlētāju un trastiju jeb aizbildni, ar kuru saskaņā novēlētājs trastijam nodod daļējas tiesības uz līgumā atrunāto naudu vai mantu. Noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu un maksājot nolīgto maksājumu jeb apdrošināšanas maksu, apdrošinātājs apņemas apdrošināšanas ņēmējam vai labuma guvējam maksāt noteiktu naudas summu vai ienākumus apdrošinātā nāves vai nelaimes gadījuma iestāšanās gadījumā. Dzīvības apdrošināšanas atlīdzība parasti tiek izmaksāta bez ienākuma nodokļa ieturējumiem, tomēr šī atlīdzība tiek uzskatīta par daļu no aizgājēja īpašuma, tāpēc tiek aplikta ar mantojuma nodokli.

Dzīvības apdrošināšana iespējama vairākos līgumu veidos, no kuriem katrs piedāvā dažādas seguma formas un apmierina dažādas klientu vajadzības. Šos līgumus un to veidus uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija jeb FKTK. Kā jau pieminēts, dzīvības apdrošināšanai pašai par sevi arī var būt dažādi veidi. Turpinājumā aplūkosim populārākos dzīvības apdrošināšanas variantus.

Uzkrājošā apdrošināšana ietver dzīvības apdrošināšanu ar vienlaicīgu līdzekļu uzkrāšanu. Šī dzīvības apdrošināšanas veida gadījumā tiek apdrošināta klienta dzīvība pret nelaimes gadījumiem un tā apdrošināšanas iemaksas tiek ieguldītas speciālā uzkrājumu fondā, kas savukārt nodrošina noteiktu peļņu. Ar šo apdrošināšanas veidu klients pāris gadu laikā var uzkrāt ievērojamu kapitālu, kas var palīdzēt tam nodrošināt savas vecumdienas. Šis ir viens no populārākajiem dzīvības apdrošināšanas veidiem Eiropā un arī Latvijā.

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem arīdzan ir viens no dzīvības apdrošināšanas veidiem. Šīs apdrošināšanas gadījumā klients apdrošinātājam iemaksā gada prēmiju jeb maksu par apdrošināšanu, kas apdrošināšanas sabiedrībai uzliek pienākumu apdrošināšanas ņēmēja nāves vai nelaimes gadījumā tam vai tā radiniekiem izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.

Debitora dzīvības apdrošināšana ietver kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanu. Šī apdrošināšanas veida līguma darbības periods ir vienlīdz garš ar kredīta termiņu. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta apdrošinātā radiniekiem tā slimības vai nāves gadījumā, vai arī pašam apdrošināšanas ņēmējam, kad tas ir sasniedzis noteiktu vecumu. Šī ir apdrošināšana, kas apdrošinātā ģimenei garantē drošību, jo tādējādi tuvinieki tiek atbrīvoti no rūpēm risināt ar kredīta atmaksu saistītos jautājumus, kā arī no nepieciešamības pārdot savu īpašumu, kā iegādei ņemts aizdevums.

Universālā dzīvības apdrošināšana nodrošina atlīdzības izmaksu kā nelaimes gadījumā, tā arī citos gadījumos, kas atrunāti individuālā līgumā. Vairākumā gadījumu tā ir apdrošinātā nāve, kas var iestāties ne vien nelaimes gadījumā, bet arī, piemēram, slimības dēļ. Jāpiemin, ka šis apdrošināšanas veids ir visdārgākais un vissarežģītākais.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here