KASKO ir brīvprātīgās apdrošināšanas veids, tomēr kā obligāta prastība tā ir tikai tad, kad to pieprasa auto līzinga aizdevējs.
Runājot par OCTA un KASKO apdrošināšanas atšķirībām, jāmin, ka OCTA sedz apdrošinātā zaudējumus jeb cietušās puses zaudējumus, ja tos radījis apdrošinātais, savukārt KASKO sedz apdrošinātā zaudējumus jeb zaudējumus, kas tā personīgajam auto ir radušies neparedzētu, ārēju apstākļu ietekmē. Vienkāršiem vārdiem runājot, OCTA sedz cietušā zaudējumus, bet KASKO sedz apdrošinātā zaudējumus. Ne velti saka, ka KASKO noformē savam sirdsmieram, ja nu gadījumā kaut kas nelāgs atgadās ar personīgo auto.

KASKO apdrošināšana sedz zaudējumus, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, pie kuriem vainīgs KASKO apdrošināšanas ņēmējs, ar ugunsgrēkiem, pašaizdegšanās gadījumiem vai eksploziju, ar sadursmēm, saskrienoties ar šķērsli vai iebraucot bedrē, ar dabas stihijām un katastrofām, ar trešo personu nelikumīgām darbībām, ar dzīvnieku radītiem zaudējumiem, ar krītošu priekšmetu vai vielu radītiem zaudējumiem, ar zādzībām, aplaupīšanām vai pilnīgu iznīcināšanu.

KASKO apdrošināšana ir pieejama visa veida sauszemes transportlīdzekļiem, tomēr ne vecākiem par 8 gadiem. Jāpiemin, ka katra apdrošināšanas kompānija individuāli nosaka transportlīdzekļu vecuma ierobežojumus, tomēr vairākumā gadījumu tas ir tieši 8 gadi. Apdrošināšanas ņēmējs pats var brīvi izvēlēties KASKO apdrošināšanas darbības teritoriju, izvēloties Latviju, Baltiju, Eiropas Savienību vai Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstis.

KASKO polises prēmijas apmēru ietekmē vairāki faktori, piemēram, transportlīdzekļa vecums, marka, modelis, vērtība, transportlīdzekļa īpašnieka statuss, proti, vai tas ir fiziska vai juridiska persona, transportlīdzekļa izmantošanas veids, proti, vai tas tiek pielietots pasažieru, kravas vai taksometra pārvadājumiem, izvēlētās apdrošināšanas segums, proti, kādi konkrēti riski ir apdrošināti, pašriska apmērs, proti, cik lielu summu apdrošināšanas ņēmējs apņemas segt paša spēkiem, apdrošināšanas prēmiju maksājumu skaits, kas vienmēr, jo mazāks, jo izdevīgāks, kā arī automašīnā uzstādītās drošības sistēmas un pretaizdzīšanas sistēmas.

Galvenais faktors, kas ietekmē KASKO prēmijas apmēru jeb polises cenu, ir apdrošināšanas ņēmēja apdrošināšanas vēsture. Lai noteiktu polises galīgo cenu, tiek pielietots automašīnu vērtību katalogs, ko izveidojis Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs, apkopojot un analizējot dažādu avotu informāciju. Šis katalogs, protams, pastāvīgi tiek aktualizēts, lai tajā pieejamie dati atbilstu reālajai tirgus situācijai.

Apdrošinātājam ir tiesības samazināt apdrošināšanas kompensācijas apmēru vai pat vispār atteikties no zaudējumu atlīdzināšanas gadījumos, kad, piemēram, ceļu satiksmes negadījums ir noticis, ievērojami pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu vai rupji pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, kad transportlīdzeklis nav bijis sezonai atbilstoši aprīkots, kad transportlīdzeklim vai tā vadītājam nav bijušas tiesības piedalīties ceļu satiksmē, kad transportlīdzekļa vadītājs ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, atrodoties kādu apreibinošo vielu ietekmē, kad transportlīdzekļa vadītājs ir veicis kādas ļaunprātīgas vai noziedzīgas darbības u.c. katra apdrošinātāja individuāli noteiktos gadījumos.

Pirms KASKO apdrošināšanas noformēšanas jāzina, ka automašīnai ir jābūt obligāti aprīkotai ar imobilaizeri un skaņas signalizāciju. Protams, var tikt pieprasītas arī citas opcijas, piemēram, salona kustību sensors, pretaizvilkšanas sistēma vai GPS uztvērējs.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here