Cilvēkam ņemot kredītu, neatkarīgi no tā, vai tas ir ātrais , studiju, patēriņa vai hipotekārais kredīts , var gadīties nonākt finansiālās problēmās, kuru rezultātā ir grūtības ar aizdevuma atmaksu noteiktajā termiņā. Lai nekavētu maksājumus un nenonāktu parādos, kuru atmaksā var tikt iesaistīta arī tiesa vai parādu piedzinēji, bankas un privātie kreditori saviem klientiem piedāvā kredītu brīvdienas. Šāds pakalpojums nozīmē, ka uz kādu laika posmu, par kuru iepriekš vienojas kredīta ņēmējs un izsniedzējs , ir iespējams atbrīvoties no kredīta maksājumiem. Protams, vēlāk šī summa ir jāatmaksā.

Bankas un privātās kredītiestādes piedāvā divu veidu kredītu brīvdienas –

  • N epilnās jeb daļējās vai pilnās kredīta brīvdienas. Lielākoties gan iespējams iegūt tikai daļējas kredītu brīvdienas. Nepilnās brīvdienas nozīmē, ka konkrētu laika periodu privātpersona ir atbrīvota no ikmēneša pamatsummas maksājuma, taču procenti ir jāmaksā. Lai gan šādā piedāvājumā katru mēnesi ir jāveic procentu maksa bankai vai privātajiem kreditoriem, tomēr atbrīvojums no pamatsummas ikmēneša maksājuma ir pietiekams atspaids, lai sakārotu savas finanses un gūtu iekrājumus, lai pēc tam atkal regulāri atsāktu ikmēneša kredīta maksājumus.

  • Pilnās kredīta brīvdienas nozīmē, ka privātpersona, kurai ir kredītsaistības, ir vienu vai vairākus mēnešus pilnībā atbrīvota no ikmēneša maksājumiem, tai skaitā arī no procentu maksājumiem. Tiesa, šādas priekšrocības ir ļoti grūti panākt, ir jābūt ļoti labam pamatojumam, kāpēc šāds pakalpojums ir nepieciešams.

Kad kredīta brīvdienas ir beigušās, privātpersonai ir divi varianti, kā turpināt savus ikmēneša maksājumus – tā par pārfinansēt aizņēmumu vai pagarināt atmaksas termiņu. Pēc daļējām kredīta brīvdienu perioda beigām parasti ikmēneša kredīta maksājumi tiek nedaudz palielināti, jo kredīta brīvdienas nenozīmē, ka maksājums par šo laika periodu ir atcelts – šajā laikā neveiktie maksājumi tiek vienlīdzīgi izdalīti un pievienoti atlikušajam atmaksas termiņam. Kredīta brīvdienas ietilpst kredīta atmaksas termiņā, kas nozīmē, ka banka vai kredītiestāde automātiski nepagarina atmaksas laiku. Privātpersona gan to var pieprasīt, taču tas nozīmē ilgākas kredītsaistības, kā arī vēl papildu laiku, kurā kredīta ņēmējam ir aizdevējiestādei jāmaksā procenti. Atsākot maksājumus pēc pilnajām kredīta brīvdienām, pie pirmā mēneša maksājuma pēc kredīta brīvdienām tiek pievienota procentu summa, kas netika konkrēto laika periodu maksāta. Pamatsumma, tāpat kā pēc nepilnajām kredīta brīvdienām, tiek sadalīta uz atlikušo atmaksas termiņu. Arī šajā gadījumā ir iespējama termiņa pagarināšana.

Kredīta brīvdienas tiek piešķirtas dažādos gadījumos. Lielākoties tie ir ārkārtas gadījumi, ar kuriem kredīta ņēmējs pirms tam nav rēķinājies, piemēram, darba zaudējums, nelaimes gadījums vai arī ģimenes pieaugums. Nonākot šādā neparedzētā situācijā, kura var izraisīt ikmēneša maksas kavējumu, kredīta ņēmējam ir laicīgi jādodas pie kredīta devēja un jākonsultējas, kā labāk izvairīties ieslīgšanas parādos un finansiālām grūtībām. Kredīta brīvdienu pakalpojumu mēdz izmantot arī gadījumos, ja privātpersona vēlas vienkārši uz laiku atbrīvoties no stingrā atmaksas grafika un doties, piemēram, ceļojumā.

Izmantojot kredītu brīvdienas studiju kredītam, parasti tiek piešķirts termiņš, kas aptver mācību gadu vai vēl vairāk, lai students spētu pabeigt mācības un atrast darbu. Parasti gan šāda kredīta gadījumā iespējamas tikai daļējas kredīta brīvdienas.

Ilgtermiņa kredītiem, kā piemēram hipotekārajam kredītam, kura saņemšanai ir nepieciešama ķīla vai galvojums, šādu kredīta brīvdienu pakalpojumu ir iespējams izmantot vairākas reizes, kamēr notiek kredīta atmaksa. Šāda iespēja pastāv, jo ilgtermiņa kredīti parasti tiek ņemti uz vairākiem gadiem. Lielākoties iespējams saņemt tikai daļējas kredītu brīvdienas, kurās kredīta ņēmējam bankai vai kredītiestādei ir jāmaksā tikai procenti.

Kredīta brīvdienas ir iespējamas arī ātrajiem kredītiem . Šajā gadījumā gan ir nedaudz citādāki nosacījumi. Par šāda pakalpojuma izmantošanu kredīta ņēmējam tiek piemērota atsevišķa samaksa, kuru nosaka kredītiestāde. Izmantojot brīvdienu iespēju ātrajos kredītos, parasti tiek piedāvāts atmaksas termiņu pagarināt par 7, 14 vai 30 dienām. Tomēr jāatceras, ka maksa par kredīta brīvdienu izmantošanu ir jāveic pietiekami savlaicīgi, vismaz vienu dienu pirms aizdevuma termiņa beigām, citādi kredītiestāde var piemērot soda naudu.

Kredīta brīvdienu pakalpojuma izmantošana dot kredīta ņēmējam iespēju meklēt variantu, kā pēc tam tikt galā ar kredītsaistību izpildi. Lai gan tas ir tikai periodisks atbrīvojums no ikmēneša maksājumiem, tomēr tas ir pietiekams laiks, lai grūtībās nonācis cilvēks spētu rast vai vismaz apdomāt kādu alternatīvu, kā nopelnīt naudu vai arī samaksāt izdevumus neparedzētu gadījumu risināšanā, kas citādāk nebūtu iespējams. Nonākot finansiālās problēmās, ir jāsaprot, ka labākais veids, kā tikt ar tām galā ir savlaicīgi sazināties ar kredīta izsniedzējiem, jo ieslīgšana parādos rada daudz lielākus zaudējumus, tiek sabojātā arī privātpersonas kredītvēsture, kas negatīvi var ietekmēt turpmākās iespējas ņemt aizdevumu, kā arī jāņem vērā, ka stress, kas rodas šādās situācijās, ir kaitīgs veselībai. Kredīta brīvdienas ir pakalpojums, kuru kredītiestāde vai banka piedāvā, lai atvieglotu dzīvi savam klientam, tāpēc nepieciešamības gadījumā nevajag izvairīties to izmantot.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here