OCTA+ jeb OCTA Plus polise nodrošina tādas pašas priekšrocības kā standarta OCTA polise, bet papildus standarta priekšrocībām sniedz arī tādas iespējas kā apdrošināšanu pret transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu un zaudējumu regulēšanu. Vienkāršāk izsakoties, OCTA Plus polise ir tā pati standarta OCTA polise, kas nodrošina papildus apdrošināšanu jeb papildus segumus. Jāuzsver, ka minētās iespējas, ir iespējas, ko apdrošināšanas kompānijas piedāvā šobrīd, proti, iespējams, laika gaitā radīsies krietni vairāk šo papildus iespēju. Jāpiemin, ka ikvienu no šīm apdrošināšanas sabiedrību piedāvātajām iespējām apdrošināšanas ņēmējs jeb klients ir tiesīgs izvēlēties brīvprātīgi, proti, var izvēlēties vienu (apdrošināšanu pret transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu) vai abas (apdrošināšanu pret transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu un zaudējumu regulēšanu) OCTA+ polises piedāvātās iespējas.

octa+

Apdrošināšana pret transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu

Šī apdrošināšana nodrošina apdrošināšanas ņēmējam atlīdzību tikai tādos gadījumos, kad tā transportlīdzeklis tiek nozagts vai nolaupīts. Jāpiemin, ka automobiļa zādzība ir viens no tiem riskiem, no kuriem automašīnu īpašnieki bīstas visvairāk, tādēļ apdrošināšanas sabiedrības ir radījušas šo īpašo apdrošināšanas veidu jeb apdrošināšanu pret transportlīdzekļa zādzību, kas automašīnu īpašniekiem, pasargājot tos no šī riska, sniedz sirdsmieru. Kas nav mazsvarīgi, šis apdrošināšanas veids ir ekonomiski izdevīgs ne vien tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem ir auto līzings, bet arī tiem, uz kuriem neattiecas līzinga saistības.

Apskatot OCTA Plus polises priekšrocības, jāmin fakts, ka transportlīdzekļa izgatavošanas gads, marka un modelis nekādi neietekmē transportlīdzekļa zādzības vai laupīšanas riska prēmijas apmēru, tādēļ OCTA+ polise ir izdevīga arī tiem automobiļu īpašniekiem, kuri nereti sava spēkrata vecuma, markas vai modeļa dēļ par apdrošināšanu ir spiesti maksāt krietni vairāk.

Apdrošināšanu pret transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu raksturo 20% pašrisks automašīnas zādzības vai laupīšanas gadījumā, Eiropa kā polises teritoriālais segums, 3, 6, 9 vai 12 mēnešu apdrošināšanas periods, kā arī 4268,62 eiro kā maksimālā izmaksājamā atlīdzība.

auto apdrosinasana

Tiešā zaudējuma regulēšana

Tiešā zaudējuma regulēšana jeb zaudējuma regulēšanas sistēma situācijās, kad ceļu satiksmes negadījumā ir vainojama otra persona, nodrošina ērtu un ātru atlīdzības izmaksāšanu ceļu satiksmes negadījumā cietušajai pusei. Darbojoties standarta OCTA polisei, parasti cietusī puse vēršas pēc atlīdzības pie vainīgās puses apdrošināšanas sabiedrības, bet, darbojoties OCTA Plus polisei, kas nodrošina tiešo zaudējumu regulēšanu, atlīdzības izmaksu nodrošina OCTA+ polises izsniedzēji. Izsakoties vienkāršāk, CSNg cietusī puse vairs nav spiesta vērsties pie vainīgās puses apdrošinātāja, bet gan pie savas apdrošināšanas kompānijas. Kad cietusī puse ir vērsusies pie sava apdrošinātāja, tas operatīvi izmaksā atlīdzību savam klientam, kā arī uzņemas zaudējumu atlīdzības regulēšanu ar vainīgā apdrošinātāju.

Tiešo zaudējumu regulēšana jeb, kā tā citkārt tiek saīsināta, TZR ir spēkā ikvienā ceļu satiksmes negadījumā, kuru ir izraisījusi otra puse. Tiešo zaudējumu regulēšana nav spēkā situācijās, kad ceļu satiksmes negadījumu ir izraisījis OCTA Plus polises ņēmējs (izņemot gadījumus, kad polise paredz dalītu atbildību), kad ceļu satiksmes gadījuma izraisītājs nav zināms, kad OCTA+ polises ņēmējs ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, esot jebkādu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī tad, kad zaudējumi ir radīti trešajai personai vai to mantai.

Tiešo zaudējumu regulēšanu raksturo Latvija kā polises teritoriālais segums, 3, 6, 9 vai 12 mēnešu apdrošināšanas periods, atlīdzības apmērs, kas tiek noteikts, balstoties uz OCTA likumu, kā arī Latvijas Republika kā transportlīdzekļa reģistrācijas valsts (TZR ir spēkā tikai tad, ja vainīgās puses transportlīdzeklis ir reģistrēts LR).

octa apdrosinasana

OCTA Plus polisi ir iespējams noformēt internetā, vienkārši pievienojot “+” savai standarta OCTA polisei, tādējādi sniedzot sev iespējas izmantot iepriekš aprakstītās papildus apdrošināšanas priekšrocības. Kad OCTA+ polise tiek noformēta internetā, ir jāievada savi personīgie un sava transportlīdzekļa dati, jāiepazīstas ar OCTA+ polises noteikumiem un OCTA likumu, kā arī izvēlnes logā pie atzīmes “OCTA+” jāieklikšķina ķeksītis, izvēloties vēlamo vai vēlamās papildus apdrošināšanas iespējas. Kad OCTA Plus polise ir noformēta, tā tiek nosūtīta uz klienta e-pastu, lai nepieciešamības gadījumā to būtu iespējams izdrukāt vai pielietot kādiem citiem mērķiem.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here