Obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana jeb OCTA vai, precīzāk, sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas obligāti nepieciešama visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem un piekabēm, kas ir reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā jeb CSDD vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un piedalās ceļu satiksmē.

OCTA polise sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tā tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma laikā. Vienkāršiem vārdiem runājot, OCTA sedz zaudējumus, ja apdrošinātā transportlīdzekļa vadītājam ir gadījies tos nodarīt ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem cilvēkiem vai to mantai, proti, ja apdrošinātā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ ir noticis negadījums, kura rezultātā ir bojāts cita cilvēka īpašums vai veselība, radušos zaudējumus sedz vainīgā transportlīdzekļa vadītāja apdrošināšanas kompānija, nevis pats transportlīdzekļa vadītājs.
OCTA atlīdzību var saņemt transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs, kā arī pasažieri (arī gadījumā, ja tie atradušies vainīgā vadītāja transportlīdzeklī) un gājēji. OCTA polises atlīdzību ir tiesīgs saņemt tikai tāds ceļu satiksmes negadījumā cietušais, kas nav atzīts par vainīgu konkrētā negadījuma izraisīšanā. Kā jau pieminēts, OCTA atlīdzina gan personai nodarīto kaitējumu, gan mantai nodarītos zaudējumus.

Runājot konkrēti par atlīdzību personai, jāsaka, ka OCTA cietušajai personai atlīdzina kā materiālos zaudējumus, tā arī nemateriālos zaudējumus jeb morālo kaitējumu, kurā limits ir 5 000 000 eiro. Par visiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, kurus personām atlīdzina OCTA polise, lasiet citos informācijas avotos.

Tos materiālos vai nemateriālos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, atlīdzina vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas kompānija. Tomēr situācijā, ja vainīgā transportlīdzekļa vadītājam nav OCTA, zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs jeb LTAB.

OCTA apdrošināšanas prēmijas apmērs jeb polises cena ir atkarīga no katras apdrošināšanas kompānijas nosacījumiem un kritērijiem, kuru starpā ir tādi faktori kā, piemēram, apdrošināšanas termiņš, transportlīdzekļa veids, kas ietver gan tipu, gan pilno masu, transportlīdzekļa reģistrācijas vieta, transportlīdzekļa izmantošanas mērķis, konkrētā autovadītāja bonus-malus klase, transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss, kā arī vairāki citi faktori.
OCTA darbības teritorija ir Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskā zona, kā arī Šveice.

OCTA polises līgumam ir vairāki veidi, proti, standartlīgums (apdrošināšanas termiņš – 3, 6, 9 vai 12 mēneši), robežapdrošināšanas līgums (apdrošināšanas termiņš – no 1 mēneša līdz 1 gadam), kā arī Zaļā karte (apdrošināšanas termiņš – no 15 dienām līdz 1 gadam).

Kā var noprast pēc abreviatūras “OCTA” atšifrējuma, OCTA polise ir obligāta un par piedalīšanos ceļu satiksmē bez tā pienākas sods, kas var būt no 85 līdz 120 eiro liels, papildus saņemot arī 2 soda punktus. Jāpiemin, ka personai, kas ir atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, kāda uzņēmuma vadītājam par OCTA neesamību var pienākties no 280 līdz 430 eiro liels sods, kā arī 2 soda punkti, jo tas ir devis rīkojumu piedalīties ceļu satiksmē ar transportlīdzekļi, kuram nav OCTA. Jāuzsver, ka gadījumā, kad negadījums ir izraisīts ar transportlīdzekli, kuram nav OCTA, visi ceļu satiksmes negadījuma laikā radušies zudumi tiesvedības un regresa ceļā tiek piedzīti no šī transportlīdzekļa vadītāja vai īpašnieka.

OCTA apdrošināšana noris saskaņā ar “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here