Vēloties iegādāties kādas preces, kuras nav iespējams nopirkt par paša līdzekļiem uzreiz, cilvēkam pastāv iespēja ņemt naudas aizdevumu jeb kredītu. Lai spētu kontrolēt kredītsaistības, kā arī parādus, kas veidojas, cilvēkam kavējot regulāros maksājumus, 2008.gada 1.janvārī darbību uzsāka Latvijas Bankas informācijas sistēma jeb kredītu reģistrs. Tas tiek saukts arī par parādnieku reģistru.

Kredītu reģistrā tiek vāktas, uzkrātas un glabātas ziņas par kredītu reģistra dalībnieku, to klientu un galvinieku kredītsaistībām un izpildes gaitu. Kredītu reģistra dalībnieki ir kredītiestādes, komercsabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāji un valsts kapitālsabiedrības. Kredītu reģistra dalībnieku klienti ir privātās un juridiskās personas, kuras uzņēmušās kredītsaistības, noslēdzot rakstveida līgumu. Kredītu reģistrā tiek apkopota informācija par visa veida kredītiem (hipotekārais kredīts, patēriņa kredīts, studiju kredīts, operatīvais līzings, finanšu līzings, kredītkaršu kredīts, faktorings un citi veidi), kuros nepieciešams rakstveida līgums, vajadzības gadījumā arī ķīla vai galvotājs. Kredītu reģistrā netiek iekļauti ātrie kredīti, jo tos izsniedzošie uzņēmumi nav kredītu reģistra dalībnieki, tomēr šiem uzņēmumiem ir iespēja iegūt informāciju par potenciālo klientu. Pastāv ne tikai Latvijas Bankas kredītu reģistrs, bet arī atsevišķi uzņēmumu izveidotās klientu datubāzes, kas satur līdzīgu informāciju.

Kredītu reģistrā tiek iekļauta kredīta ņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs, kā arī informācija, vai konkrētā persona ir kredīta ņēmējs vai galvotājs. Ja tas ticis pieprasīts, arī Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par ienākumu apjomu. Tajā apkopota arī informācija par kredīta veidu un atmaksas gaitu. Kredītu jeb parādnieku reģistrā privātā vai juridiskā persona var nonākt, ja tā vismaz 60 dienas ir kavējusi kredīta atmaksu, kā arī ja parāds pārsniedz 150 eiro. Uzņēmumi, kuriem ir savi privātie parādnieku reģistri, nodarbojas arī ar parādu piedziņu. Līdz ko cilvēks ir nonācis kredītu reģistrā, ieraksts tur saglabājas 10 gadus, un tas tā ir pat tad, ja arī parādsaistības ir nokārtotas. Kredītu reģistra dalībniekam ziņas par klienta vai klienta galvinieku kredītu reģistrā ir jāsniedz 5 darba dienu laikā pēc tam, kad abas puses ir noslēgušas rakstveida līgumu. Ja kredītu reģistrā tiek veikts kļūdains ieraksts, tad 1 darba dienas laikā to ir iespējams anulēt vai labot. To nav iespējams veikt, ja pagājušas vismaz 2 nedēļas. To ir iespējams veikt tikai kredītu reģistra dalībniekiem.

Taču kredītu reģistrs ir pieejams arī kredīta ņēmējam jeb kredītu reģistra dalībnieka klientam, galviniekam, kā arī klienta vai galvinieka pilnvarotajai personai vai aizgādnim. Kredītu reģistra informāciju iespējams aplūkot arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kā arī, protams, Latvijas Bankai. Informāciju iespējams iegūt trīs veidos –

  • pirmkārt, elektroniskā veidā, autentificējoties Kredītu reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē;
  • otrkārt, personīgi vēršoties kādā no Latvijas Bankas filiālēm vai arī Kredītu reģistrā;
  • treškārt, ar pasta starpniecību, nosūtot pieteikumu. To var izdarīt arī elektroniski un atbildi saņemt caur pastu, taču tad ir jāveic arī maksa par pasta izdevumiem.

Kopš 2012.gada 1.decembra kredītu reģistru regulē Kredītu reģistra likums, Latvijas Bankas „Kredītu reģistra noteikumi” un „Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku”. Kredītu jeb parādnieku reģistrs arī nodrošina, ka informācija par tajā iekļautajām personām netiks nopludināta, kā arī ka informācija tiek izmantota atbilstīgi paredzētajam mērķim. To nav iespējams aplūkot kādai svešai personai. Par datu drošību atbild Fizisko personu datu aizsardzības likums, Kredītu reģistra likums, Latvijas Bankas kredītu reģistra noteikumi. Lai datus nevarētu iegūt kāds cits, tiek nodrošināta arī informācijas šifrēšana, kā arī nepieciešama elektroniskā autentifikācija, ko var izpildīt tikai klients vai galvinieks.

Nokļūstot kredītu jeb parādnieku reģistrā, cilvēks sabojā savu kredītvēsturi. Tā kā ir ļoti svarīgi, lai personas kredītvēsture būtu pozitīva, svarīgi vienmēr laicīgi maksāt regulāros ikmēneša maksājumus. Nesabojāta kredītvēsture uzlabo fiziskās personas iespējas iegūt labākus piedāvājumus gadījumos, kad nepieciešams ņemt aizdevumu. Svarīgi atcerēties, ka kredītu reģistrs ļoti ilgi saglabā datus par parādiem un ka tie visu konkrēto uzglabāšanas laiku, respektīvi, 10 gadus ir pieejami kredītu reģistra dalībniekiem. Pat ja parāds ir nokārtots, ieraksts saglabājas. Uzrādoties parādnieku reģistrā, kredītu reģistra dalībnieks var atteikt privātajai personai ar kredītrisku saistīto pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var pakļaut sevi situācijai, kurā klients var radīt zaudējumus, nemaksājot regulāros ikmēneša maksājumus. Lai izvairītos no iekļūšanas kredītu reģistrā, vienmēr savlaicīgi jāveic maksājumi. Noteikti nevajag pret tiem izturēties vieglprātīgi, jo, uzkrājot parādus, tie var likt kredītiestādei izmantot parādu piedziņas pakalpojumus vai arī likt iesaistīt tiesu, lai naudu atgūtu. Šādā veidā cilvēks var sevi novest bankrotā.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here