Naudas darījumi ir ieraksta ikdienas sastāvdaļa, taču aizvien biežāk gadās, ka cilvēks ir aizdevis naudu, taču atpakaļ to vairs nesaņem. Aizdodot kādam naudu, pat šķietami uzticamai personai, tomēr vienmēr ir jāpadomā arī par iespējamajiem zaudējumiem, īpaši ja tiek aizdota liela naudas summa. Protams, dzīvē gadās situācijas, kurās aizdevuma saņēmējam finansiālās problēmas kļūst tik lielas, ka nav iespējams parādu atdot. Ja parādnieks nenoliedz savu neizdarību aizdevuma atdošanas ziņā, kā arī ir iespējams vienoties, ka parādnieks sāks darīt ko lietas labā, lai parādu atdotu, tad aizdevējs vēl var pārāk nesatraukties. Taču ir arī tādi cilvēki, kuri parādsaistības noliedz. Šādos gadījumos ir nepieciešams rīkoties, iesaistot uzņēmumus vai privātpersonas, kas nodarbojas ar parādu piedzīšanu; tāpat iespējams parādu atgūt, iesaistot tiesu.

Ja neizdodas ar parādnieku vienoties pašam kreditoram, tad parāda atgūšanas procesā var iesaistīt parādu piedzinējus. Iespējams sadarboties gan ar privātajiem parādu piedzinējiem, gan uzņēmumiem. Taču, lai parāda atgūšanas process varētu likumīgā ceļā beigties ar aizdevējam pozitīvu rezultātu, vajadzīgi ir rakstiski pieradījumi, ka šāds parāds reāli eksistē. Ja nauda aizdota, balstoties uz mutvārdu vienošanos, diemžēl nav iespējams iesaistīt trešo pusi, kas parādu var atgūt, jo nav pieradījumu, ka aizdevējs tiešām naudu ir aizdevis. Parādu gadījumos, kur ir rakstiski pieradījumi par parāda esamību, sākumā parādu piedzinēji cenšas kontaktēties ar pašu parādnieku. Lai parādu piedzīšanas process būtu likumīgs, kā arī pierādāms, ja process nonāk līdz tiesai, arī pašiem parādu piedzinējiem ir visas darbības jāveic rakstiskā veidā – jāsazinās un jāsūta dokumenti, brīdinājuma vēstules. Izmantojot telefonisko saziņu, parādnieks var vienkārši neatbildēt, tāpat arī ar telefona starpniecību nav nemaz pierādāms, ka zvanītājs nav viltvārdis un patiešām darbojas parādu piedzīšanas nozarē. Bieži vien ļaunprātīgos nolūkos parādā esošā persona ignorē ar parādu piedzinēju rakstisko saziņu; tāpat var gadīties, ka parādnieks vairs nedzīvo tajā adresē, uz kādu tiek nosūtītas vēstules. Šādos gadījumos iesaistītajai trešajai pusei (parādu piedzinējiem), var nākties meklēt citu risinājumu – vispirms ir jāpārliecinās, vai nav mainīta dzīves vieta. Uzturēšanās vietas maiņas gadījumā parādu piedzinējiem likumīgā veidā ir jāatrod parādnieka pašreizējā adrese. Taču saziņas ignorēšana var būt arī apzināta, vienkārši neatbildot uz šo vēstuļu saziņu. Tādos gadījumos parādu piedzinēji mēģina organizēt tikšanās ar parādniekiem, apmeklē parādnieku mājās. Taču svarīgi zināt, ka parādu piedzinēji nedrīkst pārkāpt savas robežas – ja parādnieks nevēlas ielaist parādā iesaistīto trešo pusi savā dzīves vietā, kā arī nesadarbojas, tad parādu piedzinējiem nav tiesības ielauzties personas privātajā teritorijā. Tāpat arī nedrīkst parāda atgūšanas procesā iesaistīt un pat informēt nepiederošas personas, piemēram, parādnieka ģimenes locekļus, draugus, nedrīkst informēt darba devēju un ierasties parādnieka darba vietā. Ja ar parādnieku ir iespējams kontaktēties, tad parādu piedzinēji iesniedz dokumentu par parāda atmaksas kārtību. Ja parādnieks to nespēj pildīt, tad viņam ir tiesības piedāvāt savu risinājumu. Jebkurā gadījumā, kamēr parāds nav pilnībā atmaksāts, parādu piedzinēji visu laiku kontrolē aizdevuma atmaksas procesu.

Taču ir situācijas, kur parādu piedzinēji nespēj vienoties vai sadarboties ar parādnieku, līdz ar to parāda atgūšanas var tikt nodots tiesas ziņā. Tomēr, pirms tiek iesaistīta tiesa, pašam aizdevējam ir jāizvērtē, vai šāds process ir nepieciešams – ne vienmēr aizdotā naudas summa ir tik liela, ka jāiesaista tiesa, kas var radīt daudz lielākus izdevumus par paša parāda vērtību. Tāpat arī pašam parādniekam ir labāk saprast, ka tiesas ceļā parāda atgūšana prasīs daudz izdevumu, tāpēc labāk ir naudas aizdevumu atdot uzreiz vai arī ar parādu piedzinēju starpniecību. Parāda prasības iesniegšana tiesā nozīmē, ka aizdevējam ir jāsadarbojas ar advokātu. Taču nedrīkst aizmirst, ka visu laiku ir jāmēģina gan pašam, gan nolīgtajam advokātam kontaktēties ar parādnieku, kā arī ievākt dažādas ziņas kā, piemēram, par īpašumiem, kas reģistrēti Zemesgrāmatā. Tiesas ceļā ir iespējams atgūt naudu vairākos veidos – gan ātrākos un efektīvākos, gan ļoti garos un dārgos. Iespējams parādu atgūt ar šķīrējtiesas palīdzību. Tās lēmums ir obligāti pildāms, taču, ja parāds netiek labprātīgi noteiktajā termiņā veikts, tad ir jāiesniedz pieteikums tiesai. Tiek sākta tiesas prāva. Lai process tiktu paātrināts, iespējams piemērot saistību bezstrīdus piespiedu izskatīšanu. Šādu pieteikumu tiesnesis izskata 7 dienu laikā un pēc tam tiek noteikts spriedums, kas ir obligāti pildāms.

Vēl viens no variantiem, kā atgūt parādu, ir iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespēju. Taču šādas iespējas izmantošana nozīmē, ka parādnieka parāds vairs nepieaug un kreditora individuālā rīcība arī vairs nav iespējama. Visa nauda, kas tiek atgūta šāda procesā turklāt ir vēl proporcionāli jādala ar citiem kreditoriem.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here