Kredītportfelis ir izsniegto kredītu kopējais apmērs. Vēl kredītportfeli varētu definēt kā kopumu, kas ietver visas aizdevuma kategorijas līgumu naudas summas, tāpēc tā apmērs tiek izteikts konkrētā valūtā. Kredītportfelis ietver arī kredītiem līdzīgas naudas operācijas, piemēram, galvojuma saistību izpildi, līzingu, faktoringu, kā arī citus finanšu procesus. Kredītportfelis tiek pielietots, lai bankas labāk varētu pārvaldīt aizdevumu izsniegšanu, tādējādi organizējot bankas naudas plūsmu.

Kredītportfelis parasti tiek raksturots pēc ienesības un riska, jo, piemēram, bankas kredītportfelis var būt liels un ar izdevīgiem procentiem, bet būt arī riskants, jo liela daļa noslēgto kredītlīgumu paredz īstermiņa kredītsaistības, piemēram, kredītlīniju vai kredītkarti. Savukārt mazs kredītportfelis var būt stabils, ja tas sastāv, piemēram, tikai no hipotekārajiem kredītiem, bet būt arī ienesīgs.

Analizējot pērnā, 2014. gada datus, jāsaka, ka interesanti ir tas, ka 2014. gadā attiecībā pret 2013. gadu banku sektora peļņa ir palielinājusies par 26,5% jeb ir sasniegusi 311 miljonu eiro, gandrīz divas reizes apsteidzot ES vidējo rādītāju, bet tajā pašā laikā banku sektora kopējais kredītportfelis 2014. gadā attiecībā pret iepriekšējo gadu ir samazinājies par 6,1%. Vienkāršie vārdiem sakot, banku izsniegto kredītu apmērs ir samazinājies, bet banku peļņa ir pieaugusi.

Pērn, 2014. gadā Latvijā darbojās 17 bankas un 9 dalībvalstu banku filiāles, tomēr nozīmīgāko daļu – 80% no kapitāla – ir nodrošinājušas tieši ārvalstis. 2014. gadā ar peļņu strādāja 13 bankas un 3 ārvalstu banku filiāles, kopumā aktīvi veidojot aptuveni 80% banku sektora aktīvu. Peļņas pieaugums ir skaidrojams ar izdevumu samazinājumu un tīro komisijas naudu ienākumu pieaugumu.

Atgriežoties pie Latvijas banku kopējā kredītportfeļa, kredītportfelis ir samazinājies, kā jau minēts, par 6,1% jeb par 951,9 miljoniem eiro. 2014. gada beigās Latvijas kopējais kredītportfelis bija 14,67 miljardi eiro. Jāpiemin, ka arī rezidentu uzņēmumu kredītportfelis samazinājās par 7,2%, rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis samazinājās par 7,1%, bet nerezidentu kredītportfelis pieauga par 4,1%. Kā skaidro eksperti, kredītportfeļa sarukumu lielā mērā ietekmēja tirgus dalībnieku (tostarp AS Latvijas Hipotēku un zemes bankas un AS Unicredit Bank) skaita samazināšanās, kas radīja kritumu vairāk nekā par 400 miljoniem eiro. Tāpat kredītportfeļa apmēru negatīvi ietekmēja arī mazāks jaunu kredītu apmērs rezidentu nefinanšu uzņēmumiem, kas no 1,8 miljardiem eiro samazinājās uz 1,2 miljardiem eiro. Savukārt rezidentu mājsaimniecību kreditēšanā nebija vērojamas būtiskas izmaiņas – tām tika izsniegti kredīti 434 miljonu eiro apmērā, kas ir tikai nedaudz (par 14 miljoniem eiro) vairāk nekā 2013. gadā.

Ja runājam par kredītu atmaksas kavēšanu, jāmin, ka ilgāk par 90 dienām jeb 3 mēnešiem kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī saruka par 1,2% jeb no 8,1% uz 6,9%, lēni, bet pārliecinoši tuvojoties eirozonas vidējam līmenis, kas ir 6,4%. Jāuzver, ka rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī šie kredīti veidoja 9,4%, bet rezidentu uzņēmumu kredītportfelī to apmērs bija tikai 5,4%, kas norāda uz to, ka fiziskās personas vairāk kavē kredīta maksājumus nekā juridiskās personas.

2014. gada beigās lielākie kredītportfeļi bija sekojošām Latvijas komercbankām: Swedbank (3,284 miljardi eiro), SEB banka (2,651 miljardi eiro), Nordea Bank AB Latvijas filiāle (2,474 miljardi eiro), DNB banka (1,799 miljardi eiro), Rietumu banka (1,149 miljardi eiro).

Ja vērtējam Latvijas kopējo kredītportfeli mēnešu, nevis gada griezumā, jāmin fakts, ka 2015. gada maijā Latvijas banku iekšzemes kredītportfelis palielinājies par 0,5%. Tostarp par 0,7% pieauga arī nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikums, bet par 4,7% pieauga finanšu iestādēm izsniegto kredītu atlikums. Neskatoties uz to, ka mājsaimniecībām izsniegto patēriņa kredītu apmērs palielinājās par 0,9%, kopējais mājsaimniecību kredītportfelis (mājokļa iegādei izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņu dēļ) samazinājās par 0,2%. Vērtējot iekšzemes kredīta atlikuma gada samazinājumu tempu, tas uzlabojās līdz 3,7%.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here