Latvijas komercbankas, saistībā ar studijām augstākās izglītības iestādēs, topošajiem un esošajiem studentiem piedāvā divu veidu kredītus. Viens ir studējošo kredīts, kas domāts, lai studentam būtu vieglāk nosegt ikdienas izdevumus, piemēram, ēdināšanu un dzīvesvietas īres maksu. Šī kredīta apjoms parasti nav pārāk liels, bet tas ir vajadzīgs, lai studentam būtu vieglāk norēķināties par dažādiem sadzīviskiem izdevumiem. Studiju kredīts ir domāts, lai pilnībā vai daļēji nosegtu studiju maksu. Zināms, ka studiju maksas Latvijas augstskolās ir ļoti lielas un ne visi var atļauties par iecerētajām studijām maksāt no savas kabatas. Šajā gadījumā palīgā nāk studiju kredīts, kuru iespējams iegūt uz sava, vecāku vai valsts galvojuma. Tas nevar būt lielāks par studiju programmas maksu vai arī valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apjomu. Šis kredīts tiek izsniegts gan pilna, gan nepilna laika studijām. Kredītu izsniegšanas iestādes parasti ir pretimnākošas studentiem un piedāvā studiju kredītu apmaksāt 12 mēnešu laikā pēc augstskolas pabeigšanas. Šajā laikā posmā absolventam vajadzētu būt spējīgam atrast darba vietu un gūt pastāvīgus ienākumus, lai nomaksātu kredītu.

Katru gadu pavasarī tiek rīkota Latvijas Republikas Finanšu ministrijas izsole, kurā tiek izsolītas tiesības attiecīgajā gadā izsniegt studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Izsoles rīkošanā piedalās Finanšu, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts kases pārstāvji. Pēdējos gados izsolē pārsvarā piedalās viens dalībnieks, SEB banka, kura visās izsolēs arī ir uzvarējusi. Šī banka studiju un studējošo kredītus ar valsts galvojumu izsniedz jau vairāk kā desmit gadus. 2015. gada 2. martā norisinājās pēdējā izsole un tajā SEB banka saņēma 25,2 miljonus eiro lielu naudas summu, kas paredzēta studiju kredītu izsniegšanai 2015. gadā. Studējošo kredītu izsniegšanai valsts piešķirtais naudas apjoms bija 10,8 miljonu eiro vērtībā. Abu šo kredītu procentu likme tika noteikta pēc formulas – EURIBOR likme + 2,5%. Šīs izsoles noteikumi tiek apstiprināti ar Finanšu ministrijas rīkojumu. Šim kredītam ir nepieciešams galvotājs, ar kuru tiek noslēgts aizdevuma līgums. Parasti notiek vairākas pārrunas ar bankas pārstāvjiem, līdz tiek noteikts galvotājs un tad seko līguma noslēgšana ar banku un Latvijas valsti. Pēc tam nauda ar attiecīgo informāciju tiek pārskaitīta uz augstskolas kontu.

Tātad SEB banka ir vienīgā Latvijas komercbanka, kura piedāvā aizdevumu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Neskatoties uz to, studiju kredītus iespējams iegūt arī pie citiem kredītdevējiem, tikai tie vairs nebūs ar valsts galvojumu. Tiek uzskatīts, ka šis studiju kredīta veids ir neizdevīgāks, jo jāmaksā lielāki procentu maksājumi. Vai nu studentam, vai galvotājam ir nepieciešami pietiekami lieli ienākumi, jo pēc tiem tiek izvērtēts kredīta apjoms. Šī kredīta apmaksas termiņš ir no 5 līdz 10 gadiem pēc augstskolas absolvēšanas. Termiņa ilgums atkarīgs no kredīta lieluma.

Lai pieteiktos studiju kredītam ir jāaizpilda kredītu pieteikuma anketa savā augstskolā. Pēc tam, akceptēšanas gadījumā, pieprasījums tiek nosūtīts uz banku, kura izsniedz kredītus ar valsts galvojumu. Tad ir jādodas uz attiecīgo banku (šobrīd SEB banka), lai noslēgtu attiecīgo kredīta līgumu. Brīdī, kad tiek parakstīts līgums, ir jāpievērš uzmanība vairākām līguma detaļām. Pirmā ir kredīta summa un tā atmaksas termiņš. Pēc tam ir jāpārbauda maksājumu grafiks, jo tam vajadzētu sakrist ar studenta vai galvotāja maksāšanas iespējām. Un vēl ir jāpievērš uzmanība dažādiem sīkumiem, kā līgumsodam, kredīta pirmstermiņa atmaksai u.c.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here