Lietošanas noteikumi

  • CredPro tīmekļa vietnē izvietoto informāciju, dizainu, tabulas, kā arī cita veida datus nekādā gadījumā nedrīkst reproducēt vai kā savādāk atdarināt vai kopēt bez CredPro administrācijas atļaujas.
  • Šinī tīmekļa vietnē izvietotajai informācijai ir tikai informatīvs saturs, un tā nekādā veidā nevar tikt uzskatīta par mēģinājumu pārliecināt šīs tīmekļa vietnes leitotājus par šeit izvietoto pakalpojumu un produktu pirkšanu.
  • CredPro tīmekļa vietnē izvietotā informācija tiek veidota un ievākta ar uzmanību, bet neviena kļūda, kas radusies gan teksta, gan vizuālajos materiālos nevar tikt uzksatīta par mūsu atbildību, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par saturu un datiem, kas izvietoti šajā portālā. Šī informācija tiek iegūta no tīmeklī pieejamiem avotiem, bet to uzticamība netiek pārbaudīta tāpēc CredPro administrācija nebūs vainīga pie šo datu kļūdām.
  • CredPro administrācija neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnes “credpro.lv” pieejamību.
  • Lietotāja dati, kas tiek ievākti no CredPro.lv tīmekļa vietnē esošajām formām vai ievades laukiem netiks izpausti trešajām personām, bet to zādzības vai neautorizētas noplūdes gadījumā mēs neuzņemamies apr tiem atbildību.
  • CredPro adminsitrācija nav atbildīga par trešo pušu pārpublicēto informāciju tīmekļa vietnē “credpro.lv”!
  • Mēs gādājam, lai šinī tīmekļa vietnē nebūtu nekādu vīrusu vai citu ļaunprātīgu programmu, bet mēs neuzņemamies atbildību gadījumos, ja šādas programmas ir inficējušas šo lapu un nokļuvušas pie šī portāla lietotājiem.
  • Informācija un dati, kas atrodas tīmekļa vietnē “credpro.lv” in šī portāla administrācijas īpašums un mēs paturam visas intelektuālās un cita veida tiesības uz šiem datiem.
  • Visa informācija un dati, kas apkopoti un attēloti šajā portālā var tikt izmantoti tikai personīgām vajadzībām, bet nedrīkst tikt leitoti komerciāliem mērķiem!