Obligācijas ir vārds, kurš dažādos ar papildus kapitāla piesaisti saistītos procesos tiek pieminēts visai bieži, taču liela daļa no mums nezina vai tikai apmēram nojauš to, ko tad īsti nozīmē obligācijas. Tādēļ šeit būs paskaidrojums, kas ir obligācijas un kāda ir to loma mūsu uzņēmumu un projektu ilgtspējībā.

Obligācija, kas angļu valodā tiek tulkota kā bond, ir valsts iestādes vai privātuzņēmuma emitēts jeb izlaist vērtspapīrs, kurš norāda uz valsts vai obligāciju izdevēja uzņēmuma parādu obligācijas īpašniekam jeb turētājam – kādam kreditoram. Pamatā obligācija ir aizdevums, kas ir noformēts vērtspapīra formā un dod iespēju šo obligāciju īpašniekam noteiktā termiņā saņemt ienākumus no obligāciju emitenta jeb izdevēja – obligācijas procentus (arī sauktus par kuponiem), kuri ir noteikti ar fiksētu procentu likmi, bet obligācijas dzēšanas termiņa pēdējā dienā saņemt arī šīs obligācijas jeb parādzīmes pamatvērtību. Papildus obligācijas emitents var arī apsolīt obligācijas turētājam ne tikai regulāri maksāt obligācijas bāzes summas procentus, bet arī, piemēram, piegādāt kaut kāda veida informāciju vai apsolīt citus papildus labumus.

obligācijas ir parāda vērtspapīri

Tā kā visi obligāciju atmaksas termiņi, kā arī procentu likmes un obligāciju nominālvērtības ir iepriekš noteiktas un nemainās līdz konkrēto obligāciju termiņa beigām, tad obligācijas parasti pieskaita pie fiksētā ienākuma vērtspapīriem. Un tas ir ļoti izdevīgi šo obligāciju īpašniekam, jo šo parādzīmju turētājs jau obligāciju summas aizdošanas brīdī zinās visu tālāko obligāciju dzīves ciklu un ar to saistītās naudas plūsmu, tas ir, kad un cik lieli tam tiks atmaksāti procenti un kad tam tiks atmaksāta obligācijas pamata summa, nodrošinot ka tam ienāksies stabili un iepriekš paredzami ienākumi. Kā arī obligāciju izdevējs jeb obligācijas summas aizņēmējs zinās to, cik liela naudas summa tam ir jāatmaksā obligāciju īpašniekam un kuros datumos tam tas būs jādara, tā nodrošinot, ka tas var plānot savu naudas plūsmu laicīgi.

Šīs obligācijas visbiežāk tiek izdotas, lai uzņēmums sev varētu piesaistīt papildus kapitālu, vai lai uzņēmums vai valsts varētu saņemt aizdevumu kāda projekta finansēšanai vai ražošanas apjomu palielināšanai. Kā arī nereti uzņēmumi izdod obligācijas, lai dzēstu jau esošas un ieilgušas parādu saistības, bet valsts – lai mazinātu budžetā radušos deficītu. Tātad var teikt, ka obligācijas ir ērts aizdevuma saņemšanas veids, kuru uzņēmumi un arī valsts mēdz izmantot savai attīstībai vai savu parādu dzēšanai, lai šī attīstība netiktu apstādināta.

Lai gan savā būtībā obligācijas ir samērā līdzīgas ar akcijām, šiem diviem aizdevumu veidiem ir divas būtiskas atšķirības. Akciju turētājam obligāti ir jābūt šo akciju izdevēja uzņēmuma līdzīpašniekam, kā arī akcijām parasti netiek noteikts konkrēts atmaksas termiņš. Tur pretī obligāciju turētāji var būt arī nesaistīti ar šo obligāciju izdevējiem, kā arī obligācijām gandrīz vienmēr tiek noteikt konkrēts šo obligāciju dzēšanas termiņš, kā rezultātā nereti obligācijas ir daudz izdevīgāks un drošāks vērtspapīru veids nekā akcijas. Vienīgais gadījums, kad šis apgalvojums nav īsti patiess ir, ja tās tiks pārdotas pirms to termiņa beigām, jo šādā gadījumā nav iespējams zināt obligāciju ienesīgumu. Ienesīgums lielā mērā ir atkarīgs no procentu likmju līmeņa, kāds pārdošanas brīdī būs obligāciju tirgū, tātad, atkarībā no procentu likmēm, pārdodot šos parāda vērtspapīrus pirms to termiņš ir iztecējis, var būt gan ļoti ienesīgi, gan likt tev ciest zaudējumus.

Parasti, lai sāktu darboties ar vērtspapīriem un veikt dažādus darījumus ar tiem, klientiem ir nepieciešamas divas būtiskas lietas. Pirmkārt, ir nepieciešams norēķinu konts, jo tā kā obligācijas ir skaidras naudas investīciju veids, tad ir nepieciešams naudas konts, ar kura palīdzību būs iespēja veikt dažādus naudas norēķinus, piemēram, apmaksāt komisijas maksas un norēķināties ar iegādātajām obligācijām. Un otrkārt, ir nepieciešams arī atsevišķs vērtspapīru konts, jo šis konts nodrošinās, ka tu varēsi ne tikai sekot līdzi saviem darījumiem un apskatīt veiktos darījumus, bet arī izdrukāt atskaites un veikt citas darbības ar šiem vērtspapīriem, ja rodas tāda nepieciešamība.

Latvijas obligācija

Un neaizmirsti, ka, tā kā obligācijas ir to turētāja ienākumi, tad tās tiks apliktas ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo, kopš 2010. gada 1. janvāra šis nodoklis tiek piemērots visiem privātpersonu ienākumiem no kapitāla, tai skaitā arī darījumiem ar vērtspapīriem. Taču šis IIN nodoklis 15% apmērā tiks novilkts no vērtspapīru darījumu rezultātā gūtās peļņas, ne no obligāciju pilnās summas vai pamata summas. Un šī nodokļu iemaksa ir jāveic katram ieguldītājam pašam, balstoties uz likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajiem IIN iemaksas termiņiem.

Ja tu vēlies sākt ieguldīt savus līdzekļus, bet darīt to bez riska, kāds nereti nāk ar naudas ieguldīšanu, piemēram, akcijās, tad tev vajadzētu apsvērt ieguldīt to obligācijās. Šādā veidā tu nodrošināsi sev, ka tu savu naudu izlieto vērtīgi – ilgtermiņa ieguldījumam, taču tajā pašā laikā arī regulāri saņem iepriekš zināmus ienākumus, uz kuriem tu vari paļauties un kurus tu vari pielietot ikdienas nepieciešamībām. Kā arī obligācijas ir lielisks veids kā dažādot sava kapitāla avotus. Bet tie kuri domā par obligāciju izsniegšanu, arī var būt droši, ka obligācijas ir viens no lētākajiem un labākajiem aizņēmumu veidiem, jo tiem tiek piemērota fiksēta procentu likme, kura nemainīsies, nodrošinot, ka tu jau laicīgi zināsi summu, kura tev būs jāatmaksā šī aizdevuma izsniedzējam.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here