Jaunībā var likties, ka vecumdienas jeb pensijas gadi ir vēl kaut kas tāls – par to noteikti tagad nav vērts lauzīt galvu. Taču ikvienam cilvēkam gribas, lai arī pēc aktīvo darba gaitu beigšanas persona būtu materiāli nodrošināta. Protams, valsts garantē pensiju, taču diemžēl tās apjoms nav gluži tik liels, lai bez rūpēm varētu baudīt vecumdienas. Līdz ar to ir izstrādāta 3 līmeņu pensiju shēma, kurā 1. un 2.līmeni garantē valsts, taču 3. pensiju līmenis jeb privātais brīvprātīgais pensiju fonds, kurš darbojas jau kopš 1998. gada jūlija, ir iespēja jebkurai personai parūpēties par papildu uzkrājumu veidošanu saviem pensijas gadiem. Turklāt, jo ātrāk šāds brīvprātīgais pensiju fonds tiek izveidots, jo lielāku papildu nodrošinājumu pensijai iespējams uzkrāt. Tas nozīmē, ka jaunība ir tieši tas laiks, kad jāsāk rūpēties par savām vecumdienām.

Pensiju 3. līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma, kuru iespējams izveidot jebkurā bankā, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir šīs bankas klients vai vēl nav. Lai šādu papildu naudu vecumdienām varētu uzkrāt, cilvēkam nepieciešams izveidot pensiju 3. līmeņa fondu, kurā viņš veic iemaksas. Ikvienam tiek dota brīva izvēle, kādā apjomā un cik bieži iemaksas tiek veiktas – katrs pats šādi rūpējas par savas nākotnes materiālo nodrošinājumu. Protams, lai uzkrājums būtu lielāks, vislabāk ir katru mēnesi novirzīt konkrētu naudas summu uz šo pensiju fondu. Turklāt, jo lielāka naudas summa personas privātajā fondā atrodas, jo lielāka var būt peļņa. Pensiju 3.līmeņa uzkrājums, atkarībā no personas izvēlētās stratēģijas, tiek ieguldīts finanšu instrumentos. Ja cilvēks izvēlas aktīvāku stratēģiju, tad puse no uzkrājumiem var tik ieguldīta akcijās. Šiem vērstpapīriem ir vismainīgākā tirgus vērtībā, tāpēc to ienesīgums nav garantēts. Taču, ja ieguldījumi ir bijuši veiksmīgi, tad pensiju fonda īpašnieks var gūt ievērojamu peļņu.

Bet ne visi cilvēki vēlas riskēt ar saviem uzkrājumiem, jo ieguldīšana akcijās var novest arī pie zaudējumiem. Līdz ar to tiek piedāvāta iespēja izvēlēties mazāk aktīvu stratēģiju – daļu uzkrājuma tiek ieguldīta mazāk ienesīgos, bet ne tik riskantos vērtspapīros, piemēram, obligācijās. Taču, ieguldot vienalga kurā vērstpapīrā, vienmēr pastāv lielāks vai mazāks risks, ka ieguldītājs var nonākt zaudējumos. Tas nozīmē, ka 3. pensiju līmeņa ieguldījumam nav garantēta ienesīguma. Jebkurā gadījumā cilvēkam ir iespējams mainīt savu izvēlēto stratēģiju jeb pensiju plānu – no sākuma iespējams veidot uzkrājumus ar aktīvāka plāna palīdzību, bet vēlāk to iespējams mainīt uz stabilāku un ne tik riskantu pensiju plānu. Tāpat, ja cilvēks nav apmierināts ar izveidoto pensiju fondu, viņam ir tiesības bez papildu izmaksām pārvietot savu uzkrājumu uz citu banku.

Par cilvēka veikto ieguldījumu pensiju 3. līmenī ir atbildīga turētājbanka – banka, kurā šis fonds ir atvērts. Lai izvairītos no situācijas, kurā banka kļūst maksātnespējīga un līdz ar to privātā brīvprātīgā pensiju fonda uzkrājums tiek zaudēts, banka, kurā cilvēks šādu fondu ir atvēris, personas ieguldīto naudu glabā ārpus savas bilances. Tas nozīmē, ka, bankai bankrotējot, cilvēks savu papildu pensijas uzkrājumu nezaudē. Tāpat arī par uzkrājumu drošību rūpējas finanšu un tirgus komisija, kas uzrauga turētājbankas un līdzekļu pārvaldnieka darbību, kā arī, lai tās darbotos saskaņā ar valsts noteiktajiem likumiem.

Pensiju 3. līmenis arī sniedz dažādas priekšrocības. Novirzot daļu no saviem ienākumiem šādam pensiju uzkrājumam, valsts nodrošina nodokļu atvieglojumus. Taču, svarīgi zināt, ka nodokļu atvieglojumus ne vienmēr saņem tas cilvēks, uz kura vārda šis brīvprātīgais uzkrājums ir izveidots. Nodokļu atvieglojumus saņem iemaksu veicējs, bet iemaksu veicējs var būt gan privātā persona, gan arī personas darba devējs. Ikvienam ir iespēja pajautāt savam darba devējam, vai viņš ir izveidojis savam darbiniekam pensiju 3. līmeni. Taču, ja iemaksas veic darba devējs, tad to apjoms nevar būt lielāks par 10% no bruto algas – tikai tādā gadījumā iemaksas netiek apliktas ar sociālo nodokli un uzņēmuma nodokli. Ja iemaksas pensiju 3. līmenī veic privātā persona, tad viņam ir iespēja par iepriekšējo kalendāro gadu atgūt no valsts 23% par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Taču arī šādā gadījumā iemaksas pensiju fondā nevar pārsniegt 10% no bruto algas.

Var gadīties situācija, kurā darba devējs līdz šim ir veicis iemaksas personas privātajā brīvprātīgajā pensiju fondā. Diemžēl ne visas darba attiecības ir mūžīgas. Ja tās tiek pārtrauktas pirms cilvēks ir devies pensijā, tas nenozīmē, ka šis uzkrājums tiek zaudēts. Persona var pārrakstīt līgumu uz sava vārda un turpināt veikt iemaksas. Taču, ja cilvēks šādas iemaksas veikt nevēlas, tad viņam ir visas tiesības to nedarīt. Pensiju fondā esošā nauda nav obligāti regulāri jāpapildina. Uzkrājums jebkurā gadījumā papildināsies no procentiem un ieguldījumu peļņas.

Pensiju 3. līmeņa izveidotais uzkrājums ir ilgtermiņa. Tas nozīmē, ka savu sakrāto naudu cilvēks var saņemt tikai tad, kad viņš sasniedzis 55 gadu vecumu. Taču tas nenozīmē, ka nauda 55. dzimšanas dienā ir obligāti uzreiz no pensiju fonda jāizņem un jāsāk izmantot. Sasniedzot 55 gadu vecumu uzkrājums būs jau krietni lielāks nekā pašā sākumā, tas nozīmē, ka arī procentu peļņa, ko iespējams gūt, ar katru gadu tikai palielināsies. Līdz ar to, ja vien uzkrājums patiešām nav steidzami vajadzīgs, tad izdevīgāk ir vēl kādu gadu pagaidīt un uzkrājumu pavairot. Kad cilvēks ir izlēmis saņemt uzkrāto naudas summu, viņam tiek piedāvāta iespēja saņemt visu naudas summu uzreiz vai arī pa daļām.

Pensiju 3. līmeņa naudas uzkrājumu ir iespējams saņemt ātrāk tikai valsts noteiktos gadījumos. Pirmkārt, ja persona ir kļuvusi par 1. līmeņa invalīdu uz mūžu. Otrkārt, ja persona strādā atsevišķās profesijās, kuras valsts ir noteikusi un uz kurām šāds vecuma ierobežojums ir zemāks. Treškārt, ja persona ir mirusi, tad privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā uzkrātā nauda tiek mantota – nodota mantiniekiem jebkurā vecumā.

Pensiju 3. līmenis ir iespēja ikvienam parūpēties par labākām vecumdienām. Ar šajā pensiju shēmā izveidotajiem uzkrājumiem cilvēks noteikti varēs vairāk atļauties izbaudīt savus pensijas gadu un nedzīvot tikai no pensijas uz pensiju. Iespējams iekrātā nauda palīdzēs doties ilgi gaidītā ceļojumā vai iegādāties dažādas preces.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here