Lielāks vai mazāks risks pastāv vienmēr, un ikviena lieta ko mēs darām nāk ar saviem riskiem, pat, ja mēs daudzreiz tos īpaši neapzināmies. Bet jo īpaši tādās industrijās kā būvniecība, ražošana un citās nozarēs, kur ir saistība ar dažādu tehniku, kura mēdz sabojāties vai dažādiem apstākļiem, kuri spēcīgi ietekmē konkrētās industrijas darbību un peļņu, riski ir lielāki, jo nereti šajās industrijās arī apgrozās lielas naudas. Tādēļ ir izveidota apdrošināšana, kuru dēvē par risku apdrošināšana un kura palīdzēs atgūties, ja notiek sliktākais un jūs ciešat zaudējumus.

Risku apdrošināšana pamatā ir apdrošināšanas veids, kura rezultātā tava manta, īpašums vai tu pats (tava veselība) tiksi apdrošināts pret dažādiem riskiem. Šajos riskos ietilpst kā dabas katastrofas un nelaimes gadījumi, kurs var saukt par neparedzētiem riskiem, gan tādus riskus kā darbinieku kļūdas, tehnikas bojājumus un slimības, kas ir riski, kuri vienmēr ir jāņem vērā īpaši tādās industrijās kā būvniecība, dažāda veida ražošana un ar ceļošanu saistītās nozarēs. Šos riskus visbiežāk aprēķina apdrošināšanas firmu finanšu analītiķi vai risku menedžeri, nosakot katra konkrētā gadījuma (uzņēmuma vai personas) riskus un piemērojot tiem labāko apdrošināšanas tipu.

Risku apdrošināšanas tipi:

Celtniecības un montāžas risku apdrošināšana (arī būvniecības visu risku apdrošināšana)

Šī celtniecības un montāžas risku jeb (CMR) apdrošināšana ir apdrošināšanas veids, kurš ir speciāli pielāgots būvniecības nozares projektiem un darbiem, jo līdz ar dažādu ar kvalitāti saistītu prasību pieaugumu, pieaug risks, ka kaut kas notiek ar būvniecības objektu vai kādu no ar to saistīto pusi. Šī apdrošināšana sedz ik vienus zaudējumus, kuri rodas celtniecības darbu laikā neparedzētu, fizisku apstākļu dēļ. Tāpēc ar šo apdrošināšanu, vienalga vai ēka tiek celta no jauna, remontēta vai rekonstruēta, dabas stihiju, ugunsgrēku, zādzību, celtniecības mehānismu bojājumu vai pat celtnieku nejaušas darbības rezultātā radušos bojājumi tiks kompensēti un darbs varēs turpināties bez ievērojamiem zaudējumiem.

Tehnisko risku apdrošināšana

Viens no lielākajiem riskiem visbiežāk nāk tieši ar dažādām tehniskām iekārtām, jo to bojājumu vai bojāejas gadījumā, konkrētā uzņēmuma darbs var pilnībā apstāties. Tādēļ apdrošinātāji piedāvā arī speciālu tehnisko risku apdrošināšanu, kur var izmantot, lai apdrošinātu plaša spektra tehniskās iekārtas. Un šī apdrošināšana ne tikai ļaus atgūt naudu, kura tika pazaudēta laikā, kurā uzņēmums nestrādāja un neguva peļņu, jo to bāzes iekārtas nedarbojās, bet arī apdrošina iekārtas dažādu ārējo risku gadījumā, piemēram, ja šīs iekārtas tiek sabojātas ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā.

Elektronisko risku apdrošināšana

Līdzīgi kā tehnisko risku apdrošināšana apdrošina iekārtas pret bojājumiem, tad elektronisko risku apdrošināšana specifiski apdrošina pret dažādiem ar elektrību saistītiem bojājumiem. Piemēram, ja tehnikai rodas elektroapgādes traucējumi, barošanas spriegumu novirzes, pārspriegumi vai kādas citas ķibeles ar elektrību, kuras izraisa elektronisko ierīču bojājumus vai ievērojamus zaudējumus uzņēmumam, tad šī apdrošināšana nodrošinās, ka šādos gadījumos tu saņēmi atlīdzību par bojājumiem, kuri radās.

Komercīpašuma apdrošināšana

Sava veida riska apdrošināšana ir arī komercīpašuma apdrošināšana. Šī apdrošināšana ir izveidota, lai dotu iespēju nekustamā īpašuma īpašniekiem apdrošināt savas ēkas pret dažādiem negadījumiem un nelaimēm. Šajos negadījumos ietilpst gan dabas katastrofas, gan ugunsgrēki un pat zādzības, kā rezultātā šī apdrošināšana ir izdevīga kā mājokļu īpašniekiem, tā biroja ēku īpašniekiem, jo šī apdrošināšana sevī iekļauj kā paša nekustamā īpašuma, tā pamatlīdzekļu apdrošināšanu, kura nodrošinās, ka neparaudzētās situācijās tu ātri varēsi atgūt pazaudētos līdzekļus un sākt atjaunot savu nekustamo īpašumu vai mantu tās iepriekšējā vērtībā.

Kravu apdrošināšana

Protams, nevar aizmirst arī risku apdrošināšanu, kura noteikti attiecas uz ikvienu kravu pārvadājumu firmu vai uzņēmumiem, kuri bieži sūta svarīgus sūtījumus pa pastu. Šī kravu apdrošināšana dod iespēju uzņēmumiem apdrošināt kravas kā arī ļoti svarīgus sūtījumus no brīža, kad tas tiek nosūtīts, līdz brīdim, kad sūtījums vai krava ir piegādāti, lai jebkādu sūtījuma vai kravas bojājumu rezultātā uzņēmums necieš zaudējumus.

Ceļojumu apdrošināšana

Arī ceļojumu apdrošināšanu varētu dēvēt par risku apdrošināšanu, jo tas ir labākais veids kā pasargāt sevi vai sava uzņēmuma darbiniekus no dažādiem riskiem, kamēr tie atrodas ārzemēs. Šie riski var būt kā nelaimes gadījumi vai, piemēram, bagāžas nozaudēšana, tā arī saslimšana vai traumas, un to gadījumā ceļojumu apdrošināšanas polise segs visus ar kādu no šiem notikušajiem riskiem radušos izdevumus.

Darbinieku veselības apdrošināšana un Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Un visbeidzot kā darbinieku veselības apdrošināšana tā nelaimes gadījumu apdrošināšana ir personu risku apdrošināšanas tipi, kuri sevī iekļauj garantijas, ka, ja darbinieks darba laikā gūst traumas nelaimes gadījuma rezultātā, vai sirgst ar slimību, kura ir raksturīga konkrētajai profesijai, tad tie spēs saņemt noteiktas kompensācijas par to. Kā rezultātā darbinieki var droši strādāt, jo tie zina, ka, ja kas notiek, tiem ir apdrošināšana, kura segs nereti dārgos medicīnas izdevumus vai atveseļošanās posma izdevumus.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here