Ņemot kredītu jeb naudas aizdevumu, viens no svarīgākajiem aspektiem, kas vienmēr ir jāapskata, lai cilvēks par kredīta devējam pakalpojumiem nepārtērētu pārāk daudz naudas, ir procenti. Tie sastāda to naudas summu, kas debitoram jeb kredīta ņēmējam ir jāmaksā papildu kredīta pamatsummai. Tāpat svarīga loma procentiem ir arī, kad cilvēks vēlas vairot savus uzkrājumus. Noguldot savus brīvos naudas līdzekļus, cilvēks to dara, lai gūtu peļņu, kuru sastāda procenti. Lai naudas aizdevumu gadījumā naudu pārāk daudz nezaudētu, bet uzkrājumu un noguldījumu gadījumā tieši pretēji – gūtu pēc iespējas lielāku peļņu, svarīgi ir saprast, kas ir procenti un kā tie tiek aprēķināti.

Procentiem ir divi veidi – vienkāršie un saliktie. Šobrīd praksē lielākoties tiek izmantota salikto procentu shēma. Vienkāršie procenti katru periodu tiek aprēķināti no sākuma summas. Turpretī salikto procentu shēma ir nedaudz sarežģītāka. Saliktos procentus aprēķina procentiem no pamatsummas pieskaitot procentus no iepriekšējos periodos uzkrātajiem procentiem. Šajā shēmā notiek kapitalizācija jeb procentu pieskaitīšana pie procentiem.

Lai aprēķinātu saliktos procentus, tiek izmantota formula S=K(1+i)n , kur

  • S – kopējā summa ar visiem procentiem,
  • K – kredīts jeb summa, kuru cilvēks aizņēmās, vai arī tieši pretēji – noguldīja,
  • n – maksājumu periodu skaits, kas var būt gan gadi, gan mēneši, gan dienas,
  • i – procentu likme, kura tiek izteikta decimālskaitlī.

Ja cilvēks aizņemas naudu no bankas vai privātā kredītdevēja un ja procenti tiek aprēķināti pēc salikto procentu shēmas, tad kredīta ņēmējs atmaksas perioda beigās noteikti nebūs ieguvējs, jo saliktie procenti liek cilvēkam pārmaksāt vairāk nekā, ja tiktu izmantota vienkāršo procentu shēma. Piemēram, aizņemoties 3000 eiro uz 3 gadiem, ja procentu likme ir 12%, tad beigās cilvēkam bankai ir jāatmaksā 4214,78 eiro (S= 3000*(1+0,12)3).

Saliktie procenti ir izdevīgi tiem cilvēkiem, kuri vēlas veidot sev uzkrājumus nākotnei, tāpēc nogulda naudu, piemēram, depozītos, termiņnoguldījumos vai krājkontos. Izmantojot salikto procentu shēmu, cilvēks noguldījuma termiņa beigās ir guvis ievērojamu peļņu. Piemēram, noguldot 3000 eiro uz trīs gadiem, ja, piemēram, procentu likme arī ir 12%, tad pēc 3 gadiem cilvēks saņem 4214,78 eiro; peļņa ir 1214,78 eiro.
Salikto procentu aprēķināšanas shēmu izmanto tādos gadījumos, ja procenti tiek pieskaitīti pie noguldītās summas pēc vienādiem laika periodiem, piemēram, katru mēnesi vai katru gadu.

Tāpat ir arī gadījumi, kad beigu summu nemaz nav tik vienkārši aprēķināt. Tas ir situācijās, kad cilvēka brīvie līdzekļi tiek noguldīti uz ilgāku laiku, piemēram, 5 gadiem, taču šo gadu laikā procentu likme svārstās – paliek lielāka vai arī samazinās. Respektīvi, tie ir saliktie procenti ar mainīgu procentu likmi. Līdz ar to par katru periodu tiek aprēķināta citi procenti. Šādā situācijā formulā ir nelielas izmaiņas. Piemēram, noguldot 3000 eiro uz 3 gadiem, sākuma procenti ir 12%, bet procentu likme ar katru gadu samazinās par 1%. Šādā gadījumā aprēķināšanas formula izskatās šādi S=3000*(1+0,12)*(1+0,11)*(1+0,10).

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here