Šāds jautājums pēdējos gados ir radies daudziem cilvēkiem. Mēs ikdienā varam redzēt cilvēkus, kuri ir studējuši un ieguvuši augstāko izglītību, bet atrodas bezdarbnieku statusā vai arī dara pavisam citu darbu, kuram nav saistības ar viņu iegūto izglītības diplomu. Šādas situācijas var veidoties dažādu iemeslu dēļ. Iespējams, ka šis cilvēks ir mācījies studiju programmā, kurā netiek apgūta kāda konkrēta specialitāte un to varētu nosaukt tikai par ”augstāko izglītību uz papīra”’. Teorētiski no šīs izglītības nav jēga, bet augstskolas jau nepiedāvātu mācīties programmās no kurām nav nekāda ieguvuma. Iespējams, ka savu lomu šajā situācijā ir nospēlējusi izvēlētās nozares attīstība un tās piedāvātās iespējas valstī. Ja topošais students neiekļūst kādā sev vēlamā budžeta grupā, izvēlētajā augstskolā, tad parasti tiek izvēlēts kāds cits variants, kur studēt būs iespējams bez maksas. Tā nebūt nav pareizākā izvēle, jo iespējams šis cilvēks nenojauš, ka ir pieteicies studijām nozarē, kurai nav pārāk daudzsološa nākotne. Visbeidzot tie var būt daudz un dažādi sīkāki iemesli, kā grūtības atrast vajadzīgo darba vietu, darba vietu samazināšana uzņēmumā vai citi iemesli, kas aptur no attiecīgā darba veikšanas.

Visas Latvijas augstskolas piedāvā vairāk kā 1000 studiju programmu. Tas nozīmē, ka izvēles iespējas ir ļoti plašas un būtībā jebkurš var atrast studiju virzienu, lai iegūtu izglītību savai nākotnes profesijai. Tā kā nozares un to situācijas vienmēr ir dažādas, arī garantēta darba vieta vai liels atalgojums nebūt nav garantēta lieta. Ja svarīga ir darba vietas esamība un algas lielums, tad vislabākajā gadījumā no vairākām iecerētajām augstskolām ir jāizvēlas tā, kura piedāvā mācības kādā progresīvā nozarē, kuras attīstība ir sagaidāma tuvākajos gados. Ar šādām nozarēm un nākotnes pelnošākajām profesijām var iepazīties dažādos medijos un interneta vietnēs. Progresīva nozare ir tāda, kurā nākotnē ir paredzēta attīstība. Šī attīstība sevi ietver arī daudz un dažādu uzņēmumu rašanos, kas savukārt nozīmē jaunas darba vietas. Ir ļoti liela iespējamība, ka šādas kompānijas arī savā vidū vēlēsies redzēt jaunos jomas speciālistus.

Ja topošajam studentam gadās izvēlēties studiju programmu, par kuru viņš nav pārliecināts, tad nākotnē iespējams scenārijs, kurā cilvēkam ar augstāko izglītību nav darba vietas. Vēl joprojām ir daudzas augstskolu studiju programmas, kuras piedāvā mācības nozarēs, kurās jau ir speciālistu pārprodukcija vai arī šī nozare ir savā ”norietā”. Iespējams tā ir tik specifiska, ka to veido tikai šaurs uzņēmumu loks, kurā vajadzīgi darbinieki ar ilgstošu pieredzi. Iepriekš minētais scenārijs var piepildīties arī pabeidzot studijas programmās, kuras nesagatavo kādai konkrētai profesijai. Mācību spektrs ir tik ļoti plašs un visaptverošs, ka absolventam nav iespējas sastādīt konkurenci darba tirgū. Pastāv arī iespēja, ka šīs studiju programmas iegūstamais diploms tikai nosacīti ir derīgs darbam Latvijā. Tāpat netrūkst studiju programmas, kas dublē viena otru. To var skaidrot ar augstskolu vēlmi sacensties savā starpā, piedāvājot apmācīt vienas nozares speciālistus. Šajā gadījumā vajadzētu izvēlēties to augstskolu, kura pārsvarā specializējas šīs jomas darbinieku sagatavošanā un tai ir uzticami sadarbības partneri.

Lai ikvienam topošajam studentam nākotnē nenāktos saskarties ar šādu situāciju, būtu vēlams jau laicīgi izvēlēties savu nākotnes profesiju. Kad cilvēkam ir izvēlēts mērķis, panākumus gūt ir daudz vieglāk. Ja students iestājas un absolvē studiju programmu, kura bija vajadzīga viņa mērķa īstenošanai, tad pilnīgi noteikti viņš sev spēs atrast darba vietu.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here