Lai saņemtu hipotekāro kredītu, gandrīz ikvienā gadījumā tiek pieprasīts galvotāja nodrošinājums. Tas ir nepieciešams, lai gadījumā, ja kredītņēmējs kādu iemeslu dēļ pats nav spējīgs pildīt kredītsaistības, būtu kāds, no kura kredītiestāde var piedzīt kavētos kredīta maksājumus. Būt par galvotāju nozīmē uzņemties ļoti lielu atbildību un bieži vien, cilvēki, kas tam piekrīt, nemaz līdz galam neapzinās šo saistību nopietnību. Pirms piekrītat kļūt par galvotāju kādam kredītņēmējam, kārtīgi apsveriet šo lēmumu, izvērtējot visus par un pret, kārtīgi apzinoties situāciju.

Pēc definīcijas galvotājs ir fiziska persona, kura uzņemas pilnu atbildību par kādas citas fiziskas personas kredītsaistībām. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja pats kredītņēmējs kļūst maksātnespējīgs vai nespēj segt tekošos kredīta maksājumus, saistības jāpilda galvotājam. Ja fiziska persona piekrīt kļūt par galvotāju, tiek noslēgts līgums jeb galvojums, kurā atrunātas saistības, kādas uzņemas gan kredītņēmējs, gan galvotājs. Tātad, galvotājs uzņemas atbildību galvojumā noteiktajā apmērā. Tas var būt gan mantisks nodrošinājums (nekustamais īpašums) vai finansiālas nodrošinājums.

Tātad, pirms pieņemt lēmumu kļūt vai nekļūt par galvotāju ir nepieciešams saprast, cik lielas saistības tiks atrunātas galvojumā. Bieži vien potenciālie galvotāji domā, ka atbild tikai par kredīta pamatsummu, taču vairumā gadījumu galvotājs ar visu savu manu atbild arī par procentu maksājumiem, soda procentiem un izdevumiem, kas rodas no kredīta piedziņas. Ir iespējams arī uzņemties ierobežotas saistības, bet kreditori to pieļauj nelabprāt, jo tad riskē neatgūt visu aizdevuma summu. Galvojuma apjoms tiek atrunāts līgumā.

Galvotājam ir arī tiesības saņemt informāciju par kredītņēmēja saistību pildīšanu visa kredīta atmaksas laikā, ja kredītņēmējs tam piekritis. Tas ir ļoti svarīgs faktors, ko ņemt vērā, ja apsverat piekrist kļūt par galvotāju. Kā jau tika minēts, vairumā gadījumu galvotājs atbild ne vien par kredīta pamatsummu, bet arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar kredīta atmaksu un piedziņu. Tātad, ja kredītņēmējs ilgu laiku nav pildījis savas saistības un galvotājs par to netiek informēts, viņam var nākties atmaksāt arī soda procentus un citus maksājumus. Lai no tā izvairītos, noteikti pieprasiet šo rakstisko atļauju. Ja kredītņēmējs tam nepiekrīt, viņam visticamāk ir kādi slēpti nolūki un tādā gadījumā noteikti nevajadzētu piekrist kļūt par galvotāju.

Kredītņēmējs varētu censties pierunāt kļūt par galvotāju, balstoties uz to, ka no galvotāja pienākumiem ir iespējams arī atteikties. Teorētiski šāda iespēja patiešām pastāv, bet praktiski, diemžēl nē. No galvotāja pienākumiem persona var tikt atbrīvota tad, ja kredītņēmēja ienākumi palielinās un bankai ir lielāka garantija, ka nauda tiks atmaksāta. Neviena banka neatbrīvos galvotāju no pienākumiem tad, ja kredītņēmējs pats nespēs veikt kredīta atmaksu, turklāt šajā nestabilajā ekonomiskajā laikā, neviena banka nevēlēsies atbrīvot galvotāju no pienākumiem arī tad, ja paša kredītņēmēja finansiālais stāvoklis būtiski uzlabosies, jo finansiālā situācija var strauji mainīties.

Vēl daudzi galvotāji uzskata, ka gadījumā, ja viņi pārņems kredītsaistības, viņiem būs tiesības arī uz konkrētu aizdevuma daļu, taču tā nav. Galvotājam, noslēdzot galvojuma līgumu, nepienākas nekas no saņemtās kredīta summas. Ja galvotājam ir jāatmaksā kredīts, viņš var vērsties tiesā un pieprasīt daļu no saņemtās kredīta summas, taču rezultāts nav garantēts. Tas var novest pie vēl lielākiem izdevumiem, jo jāmaksā arī par tiesas procesu. Ja kredītņēmējs būs nolīdzis labu advokātu, visticamāk galvotājs neko nesaņems.

Kļūt par galvotāju var piekrist tikai personai, kurai patiešām uzticaties, ar kuru jums ir kopīgas finanses vai arī gadījumā ja no kredīta arī jums pašam ir kāds finansiāls labums. Ļoti bieži sastopami ir gadījumi, kad laulāts pāris, ņemot hipotekāro kredītu mājokļa iegādei, uzņemas kopīgas saistības – viens kā kredītņēmējs un otrs kā galvotājs. Tādā gadījumā nopirktais īpašums ir kopīgs un kredīta nemaksāšana nav izdevīga nevienai pusei. Vēl diezgan populāri ir gadījumi, kad vecāki piekrīt būt par galvotājiem saviem bērniem. Tie arī ir gadījumi, kad kļūt par galvotāju ir relatīvi droši. Nekādā gadījumā nevajadzētu kļūt par galvotāju radiem, draugiem, paziņām, kolēģiem utt., kuru vienīgais dotais drošības garants ir goda vārds.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here