Eirozonā šobrīd ir 19 dalībvalstis, kuras visas izmanto vienotu valūtu – eiro jeb euro. Tāpat kā citās valūtās, arī eiro ir vienojošs banknošu dizains. Atšķirībā no monētām, kuras nav identiski vienādas visās eirozonas valstīs – viena puse – averss visur ir vienāds, bet otras puses dizains katrā eirozonas valstī ir atšķirīgs, – eiro banknotes pilnīgi visās 19 valstīs ir pilnīgi vienādas. 1996.gadā tika rīkots konkurss, kurā tika izvēlēts viens no vairāk kā 30 banknošu dizainiem. Banknotes, kas mūsdienās tiek izmantotas, lai norēķinātos, ir Austrijas Nacionālās bankas mākslinieka Roberta Kalina radītas. Viņa izveidoto banknošu sēriju ir iedvesmojusi tēma “Eiropas gadsimti un stili”, līdz ar to uz katras no eiro banknotēm ir attēlots atšķirīgs Eiropas arhitektūras stils un arī gadsimts. Dizainā izmantotie Eiropas kultūrvēstures laikmetu arhitektūras stili ir antīkais stils, romānika, gotika, renesanse, baroks un rokoko, dzelzs un stikla arhitektūras laikmets un modernā arhitektūra. Tāpat vienojošs elements, kas atrodas uz pilnīgi visām mākslinieka R. Kalina veidotajām banknotēm, ir logi, vārtejas un tilti, jo tieši šie arhitektūras elementi visvairāk reprezentē katra arhitektūras stila spilgtākās iezīmes. Turklāt arī šiem elementiem ir simboliska nozīme – tie nozīmē Eiropas vienotību un nepārtrauktās attīstības ideju.

Attiecībā uz dizainu katrai eiro banknotei ir arī savs atšķirīgs izmērs – jo lielāka ir naudas zīmes nominālvērtība, jo lielāks arī kļūst eiro banknotes izmērs. Tāpat arī atšķirīgie naudas zīmju izmēri palīdz tiem cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, jo izmēru maiņa palīdz saprast, kāda nominālvērtība ir cilvēka rokā. Vājredzības gadījumā noderīgas ir arī banknotēs izmantotās spilgtās krāsas – katrai nominālvērtībai ir sava krāsa, kas to neļauj sajaukt ar citu naudas zīmi.
Eirozonā lietotā valūta eiro tiek izmantota kopš 2002. gada 1. janvāra, kad tika izlaista pirmā partija ar eiro banknotēm un monētām. Kopš tā laika ir mainījies tikai divu naudas zīmju izskats – sākot ar 2013. gadu, veiktas izmaiņas 5 un 10 EUR banknošu dizainā. 2015. gada 25. novembrī klajā tiks laista arī jaunā 20 EUR banknote.

  • Mazākā eiro vērtība banknotēm ir 5 EUR. Šīs banknotes dizainā ir atspoguļots antīkais stils, kā arī pati banknote ir veidota pelēkā krāsā. 5 EUR naudas zīmes izmēri ir 120 x 62 mm un tā ir viena no banknotēm, kurai ir veikti uzlabojumi un kas ir apgrozībā laista jau otro reizi. Otrais 5 EUR banknotes emisijas datums ir 2013. gada 2. maijs. Naudas zīmes aversā ir attēlota vārteja, bet reversā – tilts; abi arhitektūras elementi ir antīkā stila paraugi.
  • Nākamā nominālvērtība ir 10 EUR, kas arī apgrozībā ir laista jau otro reizi – emisijas datums ir 2014. gada 23. septembris. Šīs naudas zīmes pārstāvētais arhitektūras stils ir romānika (11.-12. gadsimts) un visa banknote ir sarkanā krāsā. Tāpat kā 5 EUR naudas zīmē,10 EUR banknotes aversā ir attēlota vārteja, bet reversā – tilts. Naudas zīmes izmēri ir 127 x 67 mm.
  • 20 EUR naudas zīme joprojām sabiedrībā ir pieejama pēc pirmā izlaiduma, taču 2015. gada 25. novembrī būs jaunās 20 EUR naudas zīmes emisijas datums. Šī eiro banknotes nominālvērtība pārstāv gotikas stilu (12.-14. gadsimts) un ir zilā krāsā. Aversā ir attēlots logs, bet reversā ir gotikas parauga tilts. Naudas zīmes izmēri, pieaugot nominālvērtībai, ir lielāki nekā 5 un 10 EUR banknotēm; tie ir 133 x 72 mm.
  • Nākamā nominālvērtība ir 50 EUR. Šīs naudas zīmes dizains ir veidots renesanses stilā (15.-16.gadsimts) – aversā ir šajā arhitektūras stilā veidots logs, bet reversā tilts. 50 EUR banknotei, kā arī citām lielākas nominālvērtības naudas zīmēm, pagaidām nav pārveidots dizains, kā arī nav zināms, kad tas var tikt mainīts. 50 EUR banknote ir izveidota oranžā krāsā un tās izmēri ir 140 x 77 mm.
  • 100 EUR banknote pārstāv baroka un rokoko arhitektūras stilu (17.-18. gadsimts) un, tāpat kā citām eiro naudas zīmēm, reversā ir redzams šī stila tilts, bet aversā ir vārteja. Banknotes krāsa ir zaļa, taču tās izmēri ir 147 x 82 mm.
  • 200 EUR naudas zīme ir veidota dzeltenbrūnā krāsā, bet pārstāvētais arhitektūras stils ir 19.gadsimta arhitektūra, kas tiek dēvēta arī par dzelzs un stikla arhitektūras stilu. Aversā ir attēlots logs, bet reversā ir redzams 19. gadsimta arhitektūras tilts. Izmēri ir lielāki nekā iepriekšējām banknotēm – 153 x 82 mm.
  • Vislielākā izmēra un nominālvērtības eiro banknote ir 500 EUR. Tās krāsa ir violeta, bet pārstāvētais Eiropas arhitektūras stils ir 20. gadsimta modernā arhitektūra. Tāpat kā pārējām naudas zīmēm, arī 500 EUR banknotei aversā ir attēlots logs, bet reversā vienotības simbols – tilts. 500 EUR banknotes izmēri ir 160 x 82 mm.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here